ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี ผู้รับจ้างเหมาบริการตามระเบียบพัสดุ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรม จำนวน 1 อัตรา

สำนักสารสนเทศและการบริการการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ตำแหน่ง
จำนวน
รายละเอียดของงาน
ประเภทของงาน
วุฒิการศึกษา
เงินเดือน
– บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
เอกสารประกอบการสมัคร
• รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
• สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
• สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
• สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองจบการศึกษา ต้นฉบับ
• สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
วันที่เปิดรับสมัคร
วันที่ปิดรับสมัคร
วิธีการรับสมัคร
กรอบใบสมัครที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร
จัดส่งด้วยตนเอง
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
สำนัก/สถาบัน
ชั้น อาคาร
563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์
อื่นๆ

สมัครงาน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่
2. กรอกรายละเอียดตามรายการในเอกสารแนบ และอัปโหลดเพื่อส่งใบสมัคร

ฟอร์มสมัครงาน
ขนาดอัพโหลดสูงสุด: 516MB

thThai