การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริตของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2565

thThai