กิจกรรม สค. ทำดีเพื่อสังคม “สค. ปันน้ำใจ ต้านโควิด” ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 

กิจกรรม สค. ทำดีเพื่อสังคม "สค. ปันน้ำใจ ต้านโควิด" ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า 
thThai