ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย โครงการ จัดจ้างเหมาดำเนินการโครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจสุขภาพและความงาม ไปเจรจาการค้า ณ ประเทศเมียนมา

thThai