เปิดตัวเส้นทางรถไฟสายใหม่ เชื่อมเมืองท่าตรีเอสเต้ในอิตาลีกับเมืองท่ารีเยก้าในโครเอเชีย ส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน

ยุโรป

📰 ข่าวเด่นประจำเดือนเมษายน 2567 โดย สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์
www.thaitradebudapest.hu / Facebook Fanpage: @ThaiTradeBudapest 
Cover Photo Credit: ANSA

 

สภาความร่วมมือภูมิภาคยุโรปกลาง (Central European Initiative[1]) ร่วมมือกับการรถไฟอิตาลี การรถไฟโครเอเชีย และการรถไฟสโลวีเนีย เปิดให้บริการขบวนรถไฟโดยสารเส้นทางสายใหม่ ระหว่างเมืองตรีเอสเต้ (Trieste) ประเทศอิตาลี และเมืองรีเยก้า (Rijeka) ประเทศโครเอเชีย โดยวิ่งผ่านประเทศสโลวีเนีย โดยในระยะแรก จะวิ่งให้บริการทุกวันในช่วง High Season ระหว่างวันที่ 24 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

 

[1] Central European Initiative (CEI) เป็นเวทีการประชุมระดับภูมิภาค ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 17 ประเทศในภูมิภาคยุโรปกลาง ตะวันออก และตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ แอลเบเนีย เบลารุส บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บัลแกเรีย โครเอเชีย เช็ก ฮังการี อิตาลี มอลโดวา มอนเตเนโกร มาซิโดเนียเหนือ โปแลนด์ โรมาเนีย เซอร์เบีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย และยูเครน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2532 มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการบูรณาการของทวีปยุโรป และผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านกลไกความร่วมมือระดับภูมิภาค

 

ขบวนรถไฟโดยสาร เส้นทางเมืองตรีเอสเต้-เมืองรีเยก้า ใช้ขบวนรถจักรพลังงานไฟฟ้าที่พัฒนาโดยบริษัท Stadler Rail ผู้ผลิตจากสวิตเซอร์แลนด์ ช่วยลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ สถานีต้นทางอยู่ที่สถานีวิลล่า โอปิชิน่า (Villa Opicina) ชานเมืองตรีเอสเต้ ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นเมืองท่าทางทะเลที่สำคัญที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลี ตัดผ่านประเทศสโลวีเนียและโครเอเชีย วิ่งตรงไปถึงสถานีเมืองรีเยก้า ประเทศโครเอเชีย ซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจและการขนส่งสินค้าทางเรือของประเทศโครเอเชีย

 

ขาไปจากเมืองตรีเอสเต้ ขบวนรถไฟหมายเลข 1801 ออกจากสถานีวิลล่า โอปิชิน่า เวลา 07.50 น. กำหนดถึงสถานีเมืองรีเยก้าเวลา 09.54 น. ส่วนขากลับจากเมืองรีเยก้า ขบวนรถไฟหมายเลข 1812 ออกจากสถานีเมืองรีเยก้าเวลา 18.25 น. กำหนดถึงสถานีวิลล่า โอปิชิน่า เวลา 20.40 น. ทว่าตารางเวลารถไฟอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 

ราคาบัตรโดยสารรถไฟสำหรับการเดินทางเที่ยวเดียว สำหรับผู้ใหญ่ อยู่ที่ 8 ยูโร สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี อยู่ที่ 4 ยูโร ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีเดินทางฟรี มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรีบนรถไฟ หากผู้โดยสารต้องการนำจักรยานขึ้นรถไฟตู้สัมภาระด้วย คิดค่าระวางสำหรับจักรยานคันละ 5 ยูโร

 

เปิดตัวเส้นทางรถไฟสายใหม่ เชื่อมเมืองท่าตรีเอสเต้ในอิตาลีกับเมืองท่ารีเยก้าในโครเอเชีย ส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน

รูปภาพที่ 1: เส้นทางเดินขบวนรถไฟ สายเมืองตรีเอสเต้-เมืองรีเยก้า
ที่มาของข้อมูล: Ekovjesnik

 

เปิดตัวเส้นทางรถไฟสายใหม่ เชื่อมเมืองท่าตรีเอสเต้ในอิตาลีกับเมืองท่ารีเยก้าในโครเอเชีย ส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน

รูปภาพที่ 2: ขบวนรถจักรพลังงานไฟฟ้าที่จะใช้เดินทางสายเมืองตรีเอสเต้-เมืองรีเยก้า
ที่มาของข้อมูล: Time Out

 

เส้นทางรถไฟสายใหม่นี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อข้ามพรมแดนในระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ SUSTANCE ภายใต้กองทุน Interreg Central Europe Programme ของสหภาพยุโรป ตั้งเป้าหมายขยายการเชื่อมต่อระหว่างประเทศทางบก ตลอดจนสนับสนุนการบูรณาการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอิตาลี สโลวีเนีย และโครเอเชีย

 

โครงการ SUSTANCE ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 2 ล้านยูโร มีกำหนดการดำเนินโครงการจนถึงเดือนมีนาคม 2569 นอกจากเส้นทางรถไฟเมืองตรีเอสเต้-เมืองรีเยก้าแล้ว กิจกรรมนำร่องอื่นๆ ที่บรรจุในแผนการดำเนินการ ได้แก่ การให้บริการขบวนรถไฟโดยสาร ที่ใช้รถจักรพลังงานไฟฟ้า เส้นทางระหว่างทะเลสาบน็อยซีเดลอร์ (Neusiedler See) ประเทศออสเตรีย และเมืองโชโปรน (Sopron) ทางตะวันตกของประเทศฮังการี ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 13 เมษายน ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2567 ตลอดจนการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับบริการขนส่งสาธารณะที่ปรับปรุงให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้โดยสารในแคว้นเอมีเลีย-โรมานญา (Emilia-Romagna) ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี อนึ่ง ในเฟสปัจจุบัน โครงการเน้นการขนส่งผู้โดยสารก่อน หากได้ผลตอบรับดี ก็อาจขยายผลไปดำเนินโครงการใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการเดินรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างเมืองตรีเอสเต้และเมืองรีเยก้าได้

 

ความสำคัญของเมืองรีเยก้า

 

เมืองรีเยก้าเป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจเมืองหนึ่งในโครเอเชีย มีจำนวนประชากรมากเป็นลำดับสามในโครเอเชีย รองจากกรุงซาเกร็บและเมืองสปลิท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงถึงกรุงซาเกร็บ เมืองรีเยก้าตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศโครเอเชีย ตอนเหนือของอ่าวควาเนร์ ในทะเลอาเดรียติก เนื่องจากเมืองรีเยก้ามีทำเลที่ตั้งอยู่ติดชายฝั่งทะเล จึงเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญ โดยเฉพาะด้านการต่อเรือ การเดินเรือ และการท่องเที่ยว

 

เปิดตัวเส้นทางรถไฟสายใหม่ เชื่อมเมืองท่าตรีเอสเต้ในอิตาลีกับเมืองท่ารีเยก้าในโครเอเชีย ส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน

 

เปิดตัวเส้นทางรถไฟสายใหม่ เชื่อมเมืองท่าตรีเอสเต้ในอิตาลีกับเมืองท่ารีเยก้าในโครเอเชีย ส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน

รูปภาพที่ 3 และ 4: ที่ตั้งเมืองริเยก้า ประเทศโครเอเชีย
ที่มาของข้อมูล: OBOR Europe, Kraków University of Economics’s Erasmus Student Network

 

ท่าเรือเมืองรีเยก้าเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าและผู้โดยสารที่เก่าแก่ มีความสำคัญและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโครเอเชีย เป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าเทกองที่มาจากทางเรือที่สำคัญของภูมิภาคบอลข่าน และยังเป็นท่าเรืออเนกประสงค์ (Multi-Purpose Port) ที่มีปริมาณสินค้าและตู้สินค้าผ่านท่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีท่าเทียบเรือสำหรับการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ และเรือสำราญทั้งสิ้น 10 แห่ง มีพื้นที่รวม 935 ไร่ เป็นโกดังสินค้า 209 ไร่ และรวมเขตปลอดอากร (Free Zone) ที่อำนวยความสะดวกให้สินค้าจากนอกสหภาพยุโรปส่งต่อเข้าระบบรางหรือรถบรรทุกในเขต Free Zone ได้ในระหว่างดำเนินพิธีการศุลกากรได้เลย

 

ปัจจุบัน การท่าเรือเมืองรีเยก้าเป็นสมาชิกสมาคม North Adriatic Ports Association ซึ่งเป็นกลุ่มความร่วมมือท่าเรือในทะเลอาเดรียติกตอนบน มีสมาชิกรายอื่น ได้แก่ ท่าเรือเมืองตรีเอสเต้ เมืองราเวนนา และเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี รวมถึง ท่าเรือเมืองโคเปอร์ ประเทศสโลวีเนีย เพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนาและอำนาจต่อรองในระดับสากล

 

แม้ว่าท่าเรือในโครเอเชียจะยังไม่ติดอันดับต้นๆ ของท่าเรือในยุโรปในด้านความหนาแน่นของสินค้าเข้าออก เทียบเท่าท่าเรือเมืองตรีเอสเต้ในประเทศอิตาลี หรือท่าเรือเมืองโคเปอร์ในประเทศสโลวีเนีย ทว่าก็มีความสำคัญในการเป็นต้นทางการกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคยุโรปกลางและบอลข่านตะวันตกมาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 13 ประกอบกับเมื่อโครเอเชียเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปปี 2556 ทำให้โครเอเชียเข้ามาใช้ระบบตลาดและภาษีศุลกากรร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นด้วย กอปรกับผู้บริหารท่าเรือเมืองรีเยก้าให้ความสำคัญกับการพัฒนาท่าเรืออย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมท่าเรือหลักในยุโรปตะวันตก ท่าเรือเมืองรีเยก้าจึงเริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการค้าระหว่างประเทศ จึงอาจเรียกได้ว่าท่าเรือเมืองรีเยก้าเป็น “ประตูสู่ยุโรปกลาง” ลดเวลาการขนส่งสินค้าทางทะเลไปยังเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เช่น นครมิวนิค ประเทศเยอรมนี กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี เป็นต้น

 

จุดเด่นที่สำคัญของท่าเรือเมืองรีเยก้า คือ การขนส่งจากทวีปเอเชีย ผ่านคลองสุเอซ ไปยังยุโรปกลางและตะวันออก ผ่านท่าเรือเมืองรีเยก้า ช่วยลดระยะทางได้ถึง 2,000 ไมล์ทะเล หรือระยะเวลา 6-7 วัน เมื่อเทียบกับท่าเรืออื่นทางยุโรปเหนือหรือยุโรปตะวันตก ทั้งนี้ ท่าเรือเมืองรีเยก้ารับประกันว่าสินค้าที่ออกจากท่าเรือไปกรุงบูดาเปสต์จะถึงที่หมายภายใน 25 ชั่วโมง ท่าเรือเมืองรีเยก้าสามารถรองรับสินค้าได้ทุกรูปแบบ ทั้งตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าเทกอง และเรือบรรทุกสินค้าที่มีล้อ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก เครื่องจักร (Ro-Ro หรือ Roll-on Roll-off) ตลอดจนมีตัวเลือกการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพผ่านเครือข่ายโลจิสติกส์หลายประเภท ทั้งการเชื่อมต่อเข้ากับระบบรางของการรถไฟโครเอเชีย สามารถขนส่งสินค้าต่อไปยังเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปกลาง ยุโรปใต้ และยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเส้นทางการขนส่งทางบก Pan European Corridor V (หมายเลข 5) และเครือข่ายระเบียงการคมนาคมยุโรป (Trans-European Transport Network หรือ TEN-T) ของสหภาพยุโรป เพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยรถบรรทุก

 

เปิดตัวเส้นทางรถไฟสายใหม่ เชื่อมเมืองท่าตรีเอสเต้ในอิตาลีกับเมืองท่ารีเยก้าในโครเอเชีย ส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน

รูปภาพที่ 5: เครือข่ายเส้นทางการขนส่งทางบก Pan European Corridor V (หมายเลข 5)
(Position of Sarajevo at the Pan European corridor network in the Balkans; Corridor V (Sarajevo, Bosnia & Herzegovina) is one of the main European tourism corridors which connects the Middle Europe with the Mediterranean Europe Source: Strategies of the Pan-European Transport Corridors and Transport Areas, 2002) Scientific Figure on ResearchGate

 

เปิดตัวเส้นทางรถไฟสายใหม่ เชื่อมเมืองท่าตรีเอสเต้ในอิตาลีกับเมืองท่ารีเยก้าในโครเอเชีย ส่งเสริมการเดินทางอย่างยั่งยืน

รูปภาพที่ 6: เครือข่ายระเบียงการคมนาคมยุโรป (Trans-European Transport Network หรือ TEN-T) ของสหภาพยุโรป
(Trans-European Transport Network (TEN-t) – indicative extension to the Core Network Corridors) Scientific Figure on ResearchGate

 

💭 ข้อคิดเห็นของ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ 💭

 

การเปิดตัวบริการเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามพรมแดน ช่วยส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างเมืองท่าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจริมทะเลอาเดรียติก และสนับสนุนทางเลือกการเดินทางที่ยั่งยืนด้วยการใช้ขบวนรถไฟที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแทนพลังงานฟอสซิล เนื่องจากก่อนหน้านี้ ยังไม่มีเส้นทางรถไฟตรงวิ่งจากเมืองตรีเอสเต้ไปยังเมืองรีเยก้า การขนส่งทั้งผู้โดยสารและสินค้าจึงอาศัยการขนส่งด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลและรถบรรทุกเป็นหลัก ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ตลอดจนส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

 

สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ มองว่า การเชื่อมต่อเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจผ่านเส้นทางรถไฟตรงครั้งนี้ จะช่วยผลักดันให้การหมุนเวียนและการกระจายของทรัพยากรการผลิต สินค้า และการบริการในภูมิภาคยุโรปกลางและยุโรปใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งจะช่วยผลักดันการพัฒนาของเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการขนส่งโลจิสติกส์ของทั้งประเทศอิตาลีและประเทศโครเอเชียอีกด้วย นำไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ

 

สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์เล็งเห็นความสำคัญของท่าเรือเมืองรีเยก้าในฐานะประตูการค้าระหว่างเอเชียกับยุโรป จึงได้สอบถามความเห็นจากบริษัทนำเข้า-ส่งออก ในเขตอาณาของ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ ที่ใช้บริการนำเข้า-ขนถ่ายสินค้า ณ ท่าเรือเมืองรีเยก้า พบว่า บริษัทที่เลือกใช้บริการท่าเรือนี้ ให้ความสำคัญกับขั้นตอนการดำเนินพิธีการทางศุลกาการที่สะดวกสบาย ตลอดจนการขนส่งสินค้ามาถึงปลายทางอย่างรวดเร็ว สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์จึงจะดำเนินการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบกับหารือกับผู้แทนบริษัทโลจิสติกส์ และคณะผู้บริหารท่าเรือเมืองรีเยก้า เพื่อหาแนวทางจูงใจให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้าสินค้าจากไทยหันมาใช้บริการท่าเรือเมืองรีเยก้ามากขึ้น โดย สคต. จะรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการนี้่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจทราบผ่านเว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ditp.go.th เป็นระยะ

 

ที่มาของข้อมูล

  • https://cetra.grad.hr/ocs/index.php/cetra6/cetra2020/paper/viewFile/1227/950
  • https://iho.hu/hirek/aprilistol-augusztusig-ferto-taj-vonatokat-kozlekedtet-a-gysev
  • https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2024/03/27/riparte-dopo-decenni-il-treno-transfrontaliero-trieste-fiume_9af8bb02-5be6-4deb-a6e8-d5ce7d0bd823.html
  • https://www.ekovjesnik.hr/clanak/7288/od-24-travnja-uvodi-se-novi-izravni-vlak-na-relaciji-villa-opicina-pivka-rijeka
  • https://www.ferrovie.info/index.php/it/53-comunicati-stampa/29867-ferrovie-regione-fvg-fiduciosa-sul-nuovo-collegamento-trieste-rijeka
  • https://www.interreg-central.eu/projects/sustance/
  • https://www.rijekadanas.com/otvorena-zeljeznicka-linija-trst-rijeka/
  • https://www.telefriuli.it/cronaca/trieste-rijeka-treno-collegamento-ferroviario/
  • https://www.triesteallnews.it/2024/03/trieste-fiume-in-treno-dal-24-aprile-il-nuovo-servizio-a-tariffe-scontate/

 

มอนเตเนโกรระงับการนำเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรจาก 43 ประเทศทั่วโลก 🐷 เนื่องจากโรค ASF ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง เป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับผู้ส่งออกเนื้อสุกรจากไทย

สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์
เมษายน 2567

thThai