ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG – LogistiX 2024) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

thThai