ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินงานจัดทำเนื้อหาแนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทย (สาขาอาหาร ท่องเที่ยว เฟสติวัล กีฬาและศิลปะ) สู่การเป็น BCG Soft Power Heroes โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

thThai