พฤติกรรมผู้รับชมวิดีโอสั้นชาวจีน

ที่มาภาพ: https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_9445440

 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมวิดีโอสั้นของจีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และการพัฒนา 4G อีคอมเมิร์ซ แอปพลิเคชันโซเชียล ฯลฯ ได้ร่วมกันทำให้แอปพลิเคชันวิดีโอสั้นมีมูลค่าทางการค้าสูงขึ้น ศูนย์ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของจีน (CNNIC) ได้เปิดเผยข้อมูลในเดือนมิถุนายน 2566 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศจีนสูงถึง 1,079 ล้านคน และจำนวนผู้ใช้วิดีโอสั้นถึง 1,026 ล้านคน ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่รับชมวิดีโอสั้นมีอัตราการใช้งานสูงถึงร้อยละ 95.2 แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นที่มีผู้ใช้จำนวนมากในปัจจุบันได้กลายเป็นเครื่องมือที่สามารถขัดเกลาสังคมแห่งสื่อและโซเชียลมีเดียอย่างแท้จริง

 

วิดีโอสั้นมีลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ “ใช้เวลาสั้น” “แสดง” และ “แชท” โดย “ใช้เวลาสั้น” นั้นจะช่วยให้ผู้ใช้งานได้รับรู้แก่นของสิ่งที่กำลังรับชมโดยใช้เวลาอันสั้น “แสดง” ช่วยให้ผู้ใช้มีเวทีในการแสดงตัวเองและแสดงคุณค่าและความสำคัญของตนเอง “แชท” สามารถปรับวิสัยทัศน์และความสามารถผู้ใช้งาน ซึ่งลักษณะเฉพาะเหล่านี้ทำให้จำนวนผู้ใช้แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และดึงดูดเงินทุนจากสื่อและสาขาข้อมูลต่าง ๆ ให้เข้ามาแทรกแซง ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมวิดีโอสั้นของจีนในช่วงฤดูใบไม้ผลิ

 

ความถี่ในการรับชมวิดีโอสั้นของชาวเน็ตจีน

พฤติกรรมผู้รับชมวิดีโอสั้นชาวจีน

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1077/97043.html

 

วิดีโอสั้นที่เผยแพร่บนสื่ออินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปจะมีความยาวน้อยกว่า 5 นาที ฟีเจอร์ที่มีความยาวเพียงเท่านี้ทำให้ผู้ใช้วิดีโอสั้นหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาและรับชมได้ในสถานการณ์ต่างๆ แบ่งเวลาได้ง่าย จึงทำให้จำนวนผู้ดูวิดีโอสั้นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

 

ข้อมูลจาก iiMedia Research แสดงให้เห็นความถี่ของชาวเน็ตชาวจีนในการดูวิดีโอสั้น ผู้ชมร้อยละ 82.5 ดูวิดีโอสั้นบ่อยครั้ง ผู้ชมร้อยละ 15.4 ดูเป็นครั้งคราว ผู้ชมร้อยละ 1.7 ดูไม่บ่อยนัก และมีผู้ชมเพียงร้อยละ 0.4 ที่ไม่เคยรับชมวิดีโอสั้น

 

ช่วงเวลาที่ชาวเน็ตจีนรับชมวิดีโอสั้น

ในช่วงดึก อารมณ์ของผู้คนมักจะอ่อนไหวและเปราะบางมากขึ้น ผู้คนมีแนวโน้มที่จะรู้สึกเหงาและเบื่อมากขึ้น การชมวิดีโอสั้นที่น่าสนใจในช่วงดึกสามารถหันเหความสนใจและช่วยบรรเทาความเหงาและความเบื่อหน่ายได้ นอกจากนี้ยังช่วยคลายความเครียดและบรรเทาความเหนื่อยล้าจากวันนั้นได้อีกด้วย

 

พฤติกรรมผู้รับชมวิดีโอสั้นชาวจีน

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1077/97043.html

 

ข้อมูลจาก iiMedia Research แสดงช่วงเวลาที่ชาวเน็ตจีนเลือกรับชมวิดีโอสั้น ผู้ชมร้อยละ 69.9 เลือกดูวิดีโอสั้นระหว่างเวลา 19.00 น. ถึง 23.00 น. ผู้ชมร้อยละ 41.4 เลือกชมในช่วงเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. ผู้ชมร้อยละ 40.4 จะเลือกดูวิดีโอสั้นในช่วง 11.00 น. ถึง 13.00 น. ผู้ชมร้อยละ 30.0 จะเลือกดูวิดีโอสั้นในช่วง 13.00 น. ถึง 17.00 น. และผู้ชมร้อยละ 28 จะเลือกรับชมในช่วงเวลาระหว่าง 8.00 น. ถึง 11.00 น.

 

จุดประสงค์ที่ชาวเน็ตจีนเลือกรับชมวิดีโอสั้น

ในปัจจุบันนี้ จังหวะชีวิตของผู้คนเร็วขึ้นเรื่อย ๆ และเผชิญกับความกดดันมากขึ้นเรื่อย ๆ ในเรื่องงาน ชีวิต การศึกษา และด้านอื่นๆ จำเป็นต้องได้รับการปลดปล่อย วิดีโอสั้นได้กลายเป็นทางออกสำหรับการบรรเทาความเครียดทางอารมณ์ได้ชั่วคราว

 

นอกจากนี้ ด้วยการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ (Influencer economy) ผู้ผลิตเนื้อหา UGC (User-generated Content) บางส่วนได้เริ่มใช้ช่องทางวิดีโออย่าง Weibo (微博) Kuaishou (快手) และ Toutiao (今日头条) มาทำการตลาด โดยได้ใช้ทีมผลิตเนื้อหาที่มืออาชีพ ทำให้เนื้อหามีคุณภาพสูงและมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้สามารถดึงดูดชาวเน็ตให้เข้ารับชมได้เพิ่มมากขึ้น

 

พฤติกรรมผู้รับชมวิดีโอสั้นชาวจีน

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1077/97043.html

 

ข้อมูลจาก iiMedia Research แสดงให้เห็นว่าในบรรดาจุดประสงค์ที่ชาวเน็ตชาวจีนดูวิดีโอสั้นนั้น ผู้ชมร้อยละ 66.6 ดูวิดีโอสั้นเพื่อความบันเทิงและการผ่อนคลาย ผู้ชมร้อยละ 52.4 ดูวิดีโอสั้นเพื่อเรียนรู้และเพิ่มทักษะ ผู้ชมร้อยละ 46.3 ดูวิดีโอสั้นเพื่อฆ่าเวลา ผู้ชมร้อยละ 45.6 ดูวิดีโอสั้นเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซื้อ และผู้ชมร้อยละ 34.8 ดูเพื่ออัพเดทเรื่องราวของเพื่อนในปัจจุบัน

 

เวลาเฉลี่ยต่อวันที่ชาวเน็ตจีนใช้ในการดูวิดีโอสั้น

พฤติกรรมผู้รับชมวิดีโอสั้นชาวจีน

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1077/97043.html

 

ข้อมูลจาก iiMedia Research แสดงให้เห็นว่าในบรรดาระยะเวลาเฉลี่ยต่อวันของชาวเน็ตชาวจีนที่ดูวิดีโอสั้น ผู้ชมร้อยละ 7.3 ดูวิดีโอสั้นเป็นเวลา 30 นาทีหรือน้อยกว่า ผู้ชมร้อยละ  36.6 รับชมวิดีโอสั้นระหว่าง 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ผู้ชมร้อยละ 35.2 ดูวิดีโอสั้นเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง ผู้ชมร้อยละ 14.8 รับชมเป็นเวลา 2-4 ชั่วโมง และผู้ชมร้อยละ 6.1 ใช้เวลารับชมนานกว่า 4 ชั่วโมงต่อวัน

 

พฤติกรรมผู้รับชมวิดีโอสั้นชาวจีน

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1077/97043.html

 

ปัจจุบัน แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นได้กลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตของผู้คน Douyin (抖音) และ Kuaishou (快手) เป็นบริษัท 2 ยักษ์ใหญ่ในตลาดแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นของจีนในปัจจุบันซึ่งได้รวบรวมผู้ใช้จำนวนมาก

 

ข้อมูลจาก iiMedia Research แสดงให้เห็นว่าในหมู่ชาวเน็ตชาวจีนที่ใช้แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นนั้น ผู้ชมร้อยละ 74.2 เลือกใช้ Douyin/Douyin Express Edition (抖音/抖音极速版) ผู้ชมร้อยละ 59.1 เลือก Kuaishou/Kuaishou Express Edition (快手/快手极速版) และผู้ชมร้อยละ 41.0 ใช้บัญชีวิดีโอ WeChat (微信视频) ผู้ชมร้อยละ 33.8 รับชมผ่าน Little Red Book (小红书) และผู้ชมร้อยละ 31.1 เลือก Bilibili (B站)

 

ในฐานะผลิตภัณฑ์แห่งยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นไม่เพียงตอบสนองความต้องการส่วนบุคคลของผู้ใช้เท่านั้น แต่ยังนำมาซึ่งความท้าทายและปัญหาใหม่ ๆ อีกด้วย เมื่อเผชิญกับการแข่งขันในตลาดที่รุนแรง แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นจำเป็นต้องคิดค้นและปรับปรุงฟังก์ชันและบริการของตัวเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบเนื้อหาที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้

 

ข้อคิดเห็นของสคต.เซี่ยงไฮ้

ในปัจจุบัน แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในหมู่ชาวจีน ชาวจีนส่วนใหญ่ได้รับชมวิดีโอสั้นทั้งเพื่อความบันเทิง หาความรู้เสริม ดูข้อมูลรีวิวสินค้า หรือเข้าสังคม วิดีโอสั้นได้กลายเป็นสื่อกลางในการสร้างการรับรู้ต่าง ๆ ได้ภายในระยะเวลาสั้น ๆ ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการของไทยที่ต้องการสร้างการรับรู้และสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ผู้ประกอบการไทยที่ต้องการนำผลิตภัณฑ์และบริการเข้ามาจำหน่ายในตลาดจีนสามารถทำวิดีโอสั้นของตนเอง หรือจ้างบัญชีที่มีจำนวนผู้ติดตามสูงและมีกลุ่มผู้ติดตามที่ตรงกับเป้าหมายของผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการนำเสนอมารีวิวหรือโฆษณา เพื่อสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้จักผลิตภัณฑ์และบริการได้ ซึ่งถือเป็นช่องทางที่สามารถสื่อสารข้อมูลถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยใช้งบประมาณที่มีอย่างมีประสิทธิภาพ

________________________________________________________________________________

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

วันที่ 19 เมษายน 2567

 

แหล่งที่มา

https://www.iimedia.cn/c1077/97043.html

thThai