สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียแสดงความไม่พอใจ ต่อการขายถุงเท้าที่พิมพ์คำว่า “Allah” ที่ร้านสะดวกซื้อ

ที่มา : สำนักข่าว Malaymail

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอิบราฮิมได้แสดงความผิดหวังและไม่เห็นด้วยกับการขายถุงเท้าที่มีคำว่า  ” Allah ” ในเครือข่ายร้านสะดวกซื้อยอดนิยม สุลต่านอิบราฮิมเน้นย้ำถึงลักษณะอันศักดิ์สิทธิ์ของคำในศาสนาอิสลาม โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการใช้มาตรการที่เข้มงวดกับผู้ที่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ถกเถียงกันนี้โดยไม่คำนึงถึงเจตนาของพวกเขา

สุลต่านอิบราฮิมย้ำถึงความสำคัญของความสามัคคีและการเคารพซึ่งกันและกันในหมู่ประชากรที่หลากหลายของมาเลเซีย โดยย้ำถึงความสำคัญของการปกป้องความสามัคคีทางเชื้อชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนรอมฎอนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมที่กำลังดำเนินอยู่ เขาเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่สอบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดและบังคับใช้การดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่คล้ายกันในอนาคต

เครือร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งภายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียด ยังคงอยู่ภายใต้การสอบสวนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าจะออกมาขอโทษแล้วก็ตาม กระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ามีการสอบสวนเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องภายใต้มาตราที่เกี่ยวข้องของประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติการสื่อสารและมัลติมีเดียปี 1998

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ตุนกู อิสมาอิล ยังได้เรียกร้องให้มีการดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก การขายถุงเท้าที่มีความสำคัญทางศาสนาได้ก่อให้เกิดความกังวลทั่วประเทศ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด

ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารเครือร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ได้ออกมาขอโทษต่อสาธารณชนสำหรับข้อโต้แย้งดังกล่าว โดยยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ละเอียดอ่อน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยังคงมุ่งมั่นที่จะรับรองความรับผิดชอบและรักษาหลักการของความสามัคคีทางศาสนาและความเคารพภายในสังคมมาเลเซีย

เหตุการณ์ดังกล่าวทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสมดุลอันละเอียดอ่อนซึ่งจำเป็นในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในความอ่อนไหวและการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความตึงเครียดทางศาสนาหรือทางเชื้อชาติ

บทวิเคราะห์ผลกระทบ

การขายถุงเท้าที่มีคำว่า “Allah” ในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ทำให้สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอิบราฮิมแสดงความไม่พอใจ และเรียกร้องให้มีการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบในหลายๆด้านได้แก่

  1. ความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจ
  2. ความเสียหายต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้บริโภค
  3. กระทบต่อการลงทุน หุ้น และนักลงทุนที่จะร่วมลงทุนในร้านสะดวกซื้อดังกล่าว

การเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของร้านอย่างมหาศาล ส่งผลให้คนมาเลเซียรวมตัวกันต่อต้านและไม่สนับสนุนร้านสะดวกซื้อดังกล่าว

ความคิดเห็น สคต.

การขายถุงเท้าที่มีคำว่า “Allah” ในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง ทำให้ประชาชนชาวมาเลเซียโกรธแค้นเป็นอย่างมากสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านอิบราฮิมแสดงความไม่พอใจ โดยรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนอย่างเข้มงวด และดำเนินการอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีกสำนักงานฯ มีความเห็นว่าการลงทุนในประเทศมาเลเซียควรระมัดระวังในการพูดถึงเรื่องศาสนา เชื้อชาติและสถาบันกษัตริย์ เนื่องจากเรื่องเหล่านี้มีความอ่อนไหวและสามารถสร้างความขัดแย้งได้ การเสนอเรื่องที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างระมัดระวัง การทำความเข้าใจและเคารพสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการสร้างธุรกิจ
และสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศมาเลเซีย

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

thThai