ตามข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Office for National Statistics) ในปี 2564 สหราชอาณาจักรมีจำนวนประชากรมุสลิมประมาณ 4 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในสหราชอาณาจักร โดยในช่วงเดือนรอมฎอน (Ramadan) ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 9 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา ห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตในสหราชอาณาจักรต่างมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ ตลอดจนส่วนลดเพื่อเพิ่มยอดขายและโอกาสทางการค้าในช่วงเทศกาลสำคัญดังกล่าว

สื่อ The Grocer ได้มีการรวบรวมเทรนด์และประเด็นสำคัญของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารในช่วงรอมฎอน จากฝ่ายจัดซื้อของห้าง Tesco และ Morrisons ดังนี้

  1. ชาวมุสลิมรุ่นใหม่ยังคงต้องการแบรนด์และผลิตภัณฑ์สินค้าที่คุ้นเคย อย่างไรก็ดีผู้บริโภคกลุ่มนี้ยังมีความสนใจในสินค้าอาหารที่สะดวกและง่ายต่อการรับประทาน รวมถึงอาหารที่มีรสชาติใหม่ๆ ทั้งนี้ ผู้บริโภคยังคงคำนึงถึงความคุ้มค่าเป็นสำคัญ
  2. สินค้าขายดีในช่วงรอมฎอน – ในขณะที่ครอบครัวและชุมชนมารวมตัวกันทุกเย็นเพื่อละศีลอด สินค้าอาหารหลัก เช่น ข้าว น้ำมัน และแป้ง มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เช่นเดียวกับอินทผาลัม อาหารฮาลาลพร้อมปรุง เนื้อฮาลาลบรรจุกล่อง เครื่องดื่มโยเกิร์ต และขนมหวาน ก็มียอดขายเพิ่มขึ้นมากเช่นกันตลอดช่วงรอมฎอน
  3. เครื่องดื่มที่มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว คือ น้ำผลไม้บรรจุกล่อง โดยเฉพาะแบรนด์ Rubicon เนื่องจากปีนี้อากาศอบอุ่นขึ้น
  4. ความต้องการสินค้าที่เป็นของขวัญเพิ่มขึ้นเช่นกัน เช่น คอลเลกชั่นอินทผาลัมพรีเมียม ขนมหวานและช็อคโกแลต
  5. ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของห้างเทสโก้ในเดือนรอมฎอน คือ ผลิตภัณฑ์  ฮาลาลแช่แข็ง ขาแกะฮาลาล

                                  ที่มา: The Grocer

    ข้อมูลเพิ่มเติม/ความเห็น สคต. สคต. เห็นว่าสหราชอาณาจักร เป็นตลาดที่มีศักยภาพในการขยายการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาล เนื่องจากสหราชอาณาจักรมีประชาการชาวมุสลิมจำนวนมาก โดยสินค้าที่มีศักยภาพแบ่งออกเป็น 1. กลุ่มสินค้าอาหารหลัก เช่น ข้าว แป้งเมล็ดธัญพืชต่างๆ และ 2.กลุ่มสินค้าอาหารฮาลาลพร้อมปรุง ตลอดจน ขนมหวาน และเครื่องดื่ม อย่างไรก็ดี ผู้บริโภคยังคงคำนึงถึงความคุ้มค่าเป็นสำคัญในการเลือกซื้อสินค้า   ซึ่งการจัดกิจกรรมโปรโมชั่นลดราคาสินค้า หรือ การทำสินค้าปริมาณพิเศษ (value pack) จะเป็นการดึงดูดผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

thThai