ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดำเนินงานจัดงาน Healthy Rice Event, โครงการขยายตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยในแคนาดา

thThai