ข้อมูลทั่วไป

 

 • เมืองหลวง : กรุงเบอร์ลิน
 • เมืองสำคัญ : มิวนิค โคโลญจน์ แฟรงก์เฟิร์ต และสตุตการ์ด
 • เมืองท่าสำคัญ : ฮัมบวร์ก และเบรเมน
 • พื้นที่ : 357,021 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)
 • จำนวนประชากร : 84.70 ล้านคน (01.2024)
 • อาณาเขต :
 • ทิศเหนือ ติดทะเลเหนือ, ทะเลบอลติก และเดนมาร์ก
 • ทิศตะวันตก ติดฝรั่งเศส, ลักเซมเบิร์ก, เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์
 • ทิศตะวันออก ติดโปแลนด์ และสาธารณรัฐเช็ก
 • ทิศใต้ ติดออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์
 • ภาษาราชการ : เยอรมัน
 • ศาสนา : ศาสนาคริสต์คาทอลิก (34%), โปรแตสแตนต์ (34%), อิสลาม (3.7%) และศาสนาอื่น/ไม่มีศาสนา (28.3%)
 • สกุลเงิน : ยูโร (Euro)
 • เวลาประเทศ : การแบ่งเวลาของประเทศเป็นแบบยุโรปตอนกลาง ซึ่งช่วงเดือน พ.ย. – มี.ค. เวลาจะช้ากว่าไทย 6 ชม. ในช่วงเดือน เม.ย. – ต.ค. เวลาช้ากว่าไทย 5 ชม.
 • ระบอบการปกครอง : แบบสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไดยแบบรัฐสภา
 • Head of State (ประธานาธิบดี): Frank-Walter Steinmeier
 • Head of Government (นายกรัฐมนตรี): Mr. Olaf Scholz

 

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ
2022
2023
2024
GDP (พันล้านยูโร)
3,867.1
4,121.2
GDP Growth (%)
1.9%
-0.3%
Good & Services Export (%change)
13.6% (ม.ค.)
14.9% (ม.ค.)
1.6% (ม.ค.)
Inflation (%)
4.3% (ก.พ.)
8.7% (ก.พ.)
2.5% (ก.พ.)
Unemployment Rate (%)
3.3% (ม.ค.)
3.1% (ม.ค.)
3.1% (ม.ค.)

 

แนวโน้มเศรษฐกิจ

ดัชนีประเมินค่าความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับผู้บริหาร (Geschäftsklimaindex) โดยสถาบันเพื่อการวิจัยทางเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยมิวนิค (Ifo – Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München เริ่มกลับมาสดใสอีกครั้ง ผู้บริหารเริ่มทยอยกลับมาพอใจกับตัวเลขประกอบการมากขึ้น ดัชนี ifo ขยายตัวขึ้นเป็น 87.8 จุดในเดือนมีนาคม หลังจากอยู่ที่ 85.7 จุดในเดือนกุมภาพันธ์ โดยเหตุผลหลักมาจากค่าประเมินสถานการณ์การประกอบธุรกิจของภาคเอกชนเชิงลบลดตัวลงมาก ในเวลาเดียวกันการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันก็กลับดีขึ้นเช่นกัน จึงทำให้ภาคเศรษฐกิจเยอรมันกลับมามองเห็นอนาคตที่สดใสอีกครั้ง

 1. ดัชนีธุรกิจสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม กลับมาขยายตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ภาคเอกชนมีความพึงพอใจกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบันของพวกเขามากขึ้น ในเวลาเดียวกันตัวบ่งชี้ค่าดัชนีด้านการประเมินสถานการณ์ในอนาคตก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ได้หมายความว่า พวกเขากลับมามองสถานการณ์ทางธุรกิจเชิงบวกทั้งสิ้น โดยคำสั่งซื้อสินค้าที่ค้างอยู่ก็ลดตัวลงอย่างต่อเนื่อง
 2. ดัชนีธุรกิจบริการ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลดการประเมนสถานการณ์ในอนาคตแง่ร้ายลง ผู้ประกอบธุรกิจบริการให้คะแนนสถานการณ์ปัจจุบันของตนค่อนข้างดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านธุรกิจการขนส่งและลอจิสติกส์ รวมถึงธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม
 3. ดัชนีการค้า เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตัวแทนจำหน่ายมีความพึงพอใจกับธุรกิจในปัจจุบันมากขึ้น นอกจากนี้การประเมินสถานการณ์การประกอบธุรกิจก็ไม่ได้ถูกมองในแง่ร้ายอีกต่อไป โดยเฉพาะการค้าปลีกที่กลับมามองเห็นความหวังอีกครั้ง
 4. ดัชนีธุรกิจก่อสร้าง ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยได้รับการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันค่อนข้างดีขึ้น หลังจากที่ดัชนีตกลงระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนก่อน การประเมินสถานการณ์ในอนาคตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตามโดยเฉลี่ยแนวโน้มก็ยังคงไม่ได้สวยหรูนัก

 

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศไทยกับเยอรมนี : เยอรมนีเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 17 ของประเทศไทย

เป้าหมายส่งออก
มูลค่าการค้ารวม (ล้าน USD)
มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD)
มูลค่าการนำเข้า (ล้าน USD)
2023
2024
2023
2024
2023
2024
(ม.ค.-ก.พ.)
+/- (%)
(ม.ค.-ก.พ.)
+/- (%)
(ม.ค.-ก.พ.)
+/- (%)
10,651.05
1ม684.12
-3.30
4,472.96
797.25
9.03
6,178.09
886.87
-12.23
ที่มา: tradereport.moc.go.th

สินค้าส่งออกของไทยไปตลาดเยอรมนีปี 2023 และ 2024 (หน่วย: ล้าน USD)

อันดับ
สินค้า
2023
 
2023
(ม.ค.-ก.พ.)
2024
(ม.ค.-ก.พ.)
+/- (%)
1
แผงวงจรไฟฟ้า
634.64
94.73
96.48
1.85
2
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
447.16
57.82
94.47
63.40
3
อัญมณีและเครื่องประดับ
517.04
80.50
93.19
15.76
4
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
202.92
39.76
42.89
7.88
5
เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ
152.13
22.75
37.29
63.92
6
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
197.93
23.82
34.30
44.03
7
ผลิตภัณฑ์ยาง
168.68
27.64
30.07
8.80
8
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
178.65
44.47
26.34
-40.76
9
อาหารสัตว์เลี้ยง
61.73
8.69
19.29
122.05
10
ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ
87.60
18.35
19.10
4.06
รวม 10 รายการ
2,648.48
418.52
493.41
17.90
อื่น ๆ
1,824.48
312.69
303.83
-2.83
มูลค่ารวม
4,472.96
731.20
797.25
9.03
ที่มา: tradereport.moc.go.th

สินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากเยอรมนีปี 2023 และ 2024 (หน่วย: ล้าน USD)

อันดับ
สินค้า
2023
 
2023
(ม.ค.-ก.พ.)
2024
(ม.ค.-ก.พ.)
+/- (%)
1
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
1,093.25
164.37
168.05
2.24
2
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม
528.02
80.55
80.16
-0.49
3
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
569.31
97.36
78.77
-19.09
4
เคมีภัณฑ์
492.50
90.93
77.01
-15.30
5
แผงวงจรไฟฟ้า
444.59
59.06
75.64
28.07
6
เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์
463.18
73.61
60.07
-18.39
7
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
446.26
86.54
57.19
-33.91
8
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
248.39
44.87
38.39
-14.44
9
รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก
145.79
15.42
30.35
96.76
10
รถยนต์นั่ง
176.44
23.08
18.38
-20.37
รวม 10 รายการ
4,607.74
735.79
684.01
-7.04
อื่น ๆ
1,570.35
274.66
202.86
-26.14
รวมทั้งสิ้น
6,178.09
1,010.45
886.87
-12.23
ที่มา: tradereport.moc.go.th

 

****************************************************

thThai