ข้อตกลงอินเดีย – กลุ่มเอฟต้า: อินเดียหั่นภาษีนำเข้าแลกกับเม็ดเงินลงทุน 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ

อินเดียได้บรรลุข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางการค้ากับกลุ่มประเทศ EFTA (European Free Trade Association) ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเทศ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์ และลิกเตนสไตน์ โดยทั้ง 2 ฝ่ายได้บรรลุการลงนามข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2567 หลังจากมีการเจรจากันมา 21 รอบ นานกว่า 16 ปี โดยอินเดียยินยอมลดภาษีนำเข้าสินค้าจำนวนหลายรายการที่มาจากกลุ่ม ประเทศ EFTA และอินเดียจะได้รับการลงทุนจาก EFTA ในอินเดียรวมมูลค่ากว่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยแบ่งเป็น 5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐใน 10 ปีแรก และส่วนที่เหลือใน 5 ปีหลัง และคาดว่าจะช่วยให้เกิดการจ้างงานในประเทศกว่า 1 ล้านคน
.
มูลค่าการค้าระหว่างอินเดียและกลุ่มประเทศ EFTA อยู่ที่ 25 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2023 โดยอินเดียเป็นคู่ค้าอันดับที่ 5 ของ EFTA รองจากสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และจีน การบรรลุข้อตกลงทางการค้าดังกล่าวก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ทั้ง 2 ฝ่าย โดยอินเดียยอมงดการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากกลุ่มประเทศ EFTA กว่า 80-85% ของรายการสินค้า ในขณะที่อินเดียจะได้ส่งออกสินค้าตนเองกว่า 99% ของรายการรวมถึงข้าวเข้าสู่กลุ่มประเทศ EFTA โดยปราศจากภาษีเช่นกัน ยกเว้นสินค้าในหมวดเกษตรกรรม ผลิตภัณฑ์นม ชีส ทองคำ เครื่องประดับ รถยนต์ เนื่องจากทั้ง 2 ฝ่ายมองว่าบางสาขาอาชีพยังจำเป็นต้องสงวนความได้เปรียบไว้ให้แก่ประชากรในประเทศ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอินเดียในหลายสาขาจะได้รับอาณิสงค์จากการเข้ามาร่วมลงทุนจากกลุ่ม EFTA อาทิ เภสัชภัณฑ์ งานวิศวกรรม อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักร เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และพลังงานสะอาด ทั้งในแง่การกระตุ้นการผลิตในประเทศและการเข้าถึง know-how ใหม่ๆจากกลุ่มประเทศดังกล่าว เนื่องจากเป็นกลุ่มประเทศที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
.
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
อินเดียมีประชากรกว่า 1,400 ล้านคนในปัจจุบัน โดย GDP ประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานซึ่งความต้องการบริโภคสูงและมีกำลังในการซื้อ ทำให้อินเดียเป็นตลาดใหญ่ที่น่าสนใจจากทั่วโลก และทำให้หลายประเทศสนใจอยากเป็นพันธมิตรทางการค้ากับอินเดีย ซึ่งก่อนหน้านี้อินเดียได้มีการเจรจาข้อตกลงความร่วมมือทางการค้ากับประเทศอื่น อาทิ สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป มอริเชียส ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มาเลเซีย และแคนาดา การบรรลุข้อตกลงการค้าเสรี หรือ FTA จะสามารถทำให้สินค้าจากประเทศต้นทางเข้าสู่ตลาดอินเดียได้ในต้นทุนที่ต่ำลง ส่งผลให้ผู้บริโภคอินเดียเข้าถึงสินค้าจากต่างประเทศได้มากขึ้นเนื่องจากมีราคาที่ถูกลง ในอีกมุมหนึ่งหมายถึงสภาวะการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นสำหรับสินค้าจากไทยในกลุ่มสินค้าเดียวกัน ซึ่งทั้งผู้ส่งออกสินค้าไทยและผู้นำเข้าอินเดียเองจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ตามเพื่อรักษาฐานลูกค้าไว้ ในส่วนของความร่วมมือทางการค้าระหว่างไทยและอินเดีย ปัจจุบันไทยได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี ASEAN-India FTA และ Thai-India FTA ซึ่งมีสินค้าที่อยู่ภายใต้เงื่อนไข 83 รายการ หากไทยและอินเดียพิจารณาทบทวนขยายขอบเขตข้อตกลงทางการค้าและความร่วมมือระหว่างกัน จะสามารถช่วยให้สินค้าไทยเจาะตลาดอินเดียได้มากขึ้นรวมทั้งมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นกับสินค้าคู่แข่งในตลาด
.
***************************
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี
13 มีนาคม 2567
ที่มา:
– Business Standard, 13 Mar 2024, 16 years, 21 rounds of talks: India-EFTA free trade agreement a reality
– Gulf Times, 11 Mar 2024, India, Europe trade bloc sign $100bn trade deal
– Aljazeera, 10 Mar 2024, India signs $100bn free trade deal with European EFTA bloc

thThai