คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของกรม

thThai