ร่างประกาศ และขอบเขตการจ้าง (TOR) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการสถานที่และบริการงานแสดงสินค้า Bangkok RHVAC 2024 และ Bangkok E&E 2024 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

thThai