สินค้าผลไม้ฉาบน้ำตาลซึ่งเป็นขนมยอดนิยมที่บริโภคในช่วงวันตรุษเวียดนาม (Tet) กําลังสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้แก่ขนมอื่น ๆ เนื่องจากผู้บริโภคเวียดนามใส่ใจในสุขภาพที่ดีมากขึ้น

ชาวเวียดนามนิยมบริโภคผลไม้แห้งหรือถั่วมากกว่าผลไม้ฉาบน้ำตาลมากขึ้น ผู้บริโภคเวียดนามที่บริโภคผลไม้ฉาบน้ำตาลแบบดั้งเดิมในช่วงวันตรุษเวียดนาม ได้เปลี่ยนมาบริโภคสินค้าที่มีน้ำตาลน้อยลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยเหตุผลด้านสุขภาพ

นาง Ung Thi Lien หัวหน้าแผนกขนมที่ตลาด Binh Tay ในเขต 6 ของนครโฮจิมินห์ กล่าวกับหนังสือพิมพ์ Nguoi Lao Đong (The Labourer) ว่าในช่วงตรุษเวียดนามปีนี้ ได้รับคำสั่งซื้อผลไม้ฉาบน้ำตาลไม่มากเช่นปีที่ผ่าน ๆ มา ดังนั้นร้านค้าจึงเก็บสต็อกไว้เท่ากับวันปกติเท่านั้นและคงราคาเท่าเดิม โดยร้อยละ 80 เป็นขนมหวานที่ผลิตในท้องถิ่น และร้านค้าขายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกําเนิดและการรับรองที่ชัดเจนเท่านั้น เนื่องจากผู้บริโภคจำนวนมากลดการรับประทานอาหารที่มีน้ำตาล และแม้ว่าผู้ผลิตผลไม้ฉาบน้ำตาลได้ลดปริมาณ
น้ำตาลลง แต่ความต้องการของตลาดยังคงลดลง โดยลูกค้าจํานวนมากซื้อเมล็ดบัว (Lotus Seed) ขิง และมะพร้าว (ประมาณ 100 – 200 กรัม) ใช้สำหรับเป็นของไหว้ตามเทศกาล รวมทั้งซื้อเม็ดมะม่วงหิมพานต์ลูกเกาลัด ผลไม้อบแห้ง ลูกเกด และสิ่งของอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน

ในย่านการค้าเขต 3 นครโฮจิมินห์ ที่เคยมีสถานประกอบการผลิตผลไม้ฉาบน้ำตาลจํานวนมากในขณะนี้เหลือเพียงไม่กี่แห่ง ผู้ผลิตทุเรียนเทศฉาบน้ำตาลรายหนึ่งกล่าวกับหนังสือพิมพ์ Nguoi Lao Đong (The Labourer) ว่าในปีนี้เธอซื้อทุเรียนเทศเพียง 500 กิโลกรัม ซึ่งเป็นปริมาณครึ่งหนึ่งของปีที่แล้ว เนื่องจากคําสั่งซื้อลดลงครึ่งหนึ่ง

นาง Hoang Thi Tam Ai ผู้อํานวยการบริษัท Tri Duc Manufacturing, Trading and Service ผู้ผลิตผลไม้ฉาบน้ำตาล กล่าวว่าผลไม้ฉาบน้ำตาลที่มีน้ำตาลน้อยทําขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในปัจจุบัน จะมีอายุการเก็บรักษาที่สั้นลง ขณะที่กลุ่มลูกค้าวัยหนุ่มสาวนิยมบริโภคขนมในประเทศและขนมนําเข้า เช่นเดียวกับผักและผลไม้แห้ง แม้ว่าผลไม้ฉาบน้ำตาลแบบดั้งเดิมจะดีขึ้นในแง่ของคุณภาพ แต่ความต้องการผลไม้ฉาบน้ำตาลเหล่านี้ก็มีแนวโน้มลดลง

(แหล่งที่มา https://vietnamnews.vn/ ฉบับวันที่ 25 มกราคม 2567)

วิเคราะห์ผลกระทบ

เทศกาลเต๊ด (Tet) เป็นเทศกาลอรุณแรกแห่งปี หรือชาวเวียตนามเรียกว่า เต๊ด เหวียน ด่าน (Tet Nguyen Dan) ถือเป็นเทศกาลขึ้นปีใหม่ทางจันทรคติที่สำคัญที่สุดของชาติเวียตนาม ในปีนี้ เทศกาลเต๊ดระหว่างวันที่ 8 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 ก่อนช่วงวันตรุษเวียดนาม ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าที่จำเป็นและกระเช้าของขวัญ Tet โดยเฉพาะผลไม้ฉาบน้ำตาลเป็นอาหารที่คนเวียดนามนิยมซื้อเพื่อเลี้ยงแขกหรือรับประทานในช่วงเทศกาลเต๊ดเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ความต้องการและความชอบของชาวเวียดนามเปลี่ยนไปโดยนิยมรับประทานผลไม้อบแห้งที่มีน้ำตาลน้อยกว่าหรืออาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น

นำเสนอโอกาส/แนวทาง

เทรนด์การบริโภคของผู้บริโภคเวียดนามในปัจจุบัน เน้นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดการรับประทานอาหารมีน้ำตาลสูงลง ผู้ประกอบการไทยในกลุ่มสินค้าอาหาร เครื่องดื่ม และขนม ที่ต้องการขยายตลาดในเวียดนาม ควรเน้นสินค้าเพื่อสุขภาพ ลดปริมาณน้ำตาลลง หรือใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล เพื่อตอบรับกระแสการให้ความสำคัญกับสุขภาพของผู้บริโภคเวียดนาม

 

thThai