ปี 2566/2567 (21 มี.ค. 63 – 20 มกราคม 2567) 

การนำเข้าข้าวของอิหร่านลดลง 42%

Mr. Ahmad Khani Norouzi รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรของอิหร่านกล่าวว่า การนำเข้าข้าวของอิหร่านลดลง 42% ในปี2566/2567 (21 มี.ค. 63 –20 มกราคม 2567)อิหร่านนำเข้าข้าวโดยเฉลี่ย 1.4 ล้านตัน/ปี ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีปีที่ผ่านมา (21 มีนาคม 2565- 20มีนาคม 2566) อิหร่านนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นมากถึง 1.8 ล้านตัน ทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรของอิหร่าน ตั้งข้อสังเกตว่าการนำเข้าข้าวที่เพิ่มขึ้นของอิหร่านในปีทีแล้วส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาข้าวที่ปลูกในประเทศ และความต้องการข้าวสำรองเพิ่มเติมเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับผลที่ตามมาของสงครามยูเครนและความต้องการ ข้าวต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นในตลาดอิหร่าน ทั้งนี้ ปริมาณผลผลิตข้าวของประเทศอยู่ที่ 2.2 ล้านตัน
Source: httpshttps://en.otaghiranonline.ir/news/45282

 

การนำเข้าชาสิบเดือนของอิหร่านลดลง 62%

มูลค่าการนำเข้าชาของอิหร่านลดลงร้อยละ 62 ในช่วง 10 เดือนแรกของปีปฏิทินอิหร่าน ปัจจุบัน (21มีนาคม 2566 – 20 มกราคม 2567) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
จากข้อมูลของสำนักงานศุลกากรสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ในช่วง10 เดือนแรก นำเข้าชาประมาณ 33,683 ตัน มูลค่า 185.75 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยนำเข้าจาก 8 ประเทศ ในขณะเดียวกันอิหร่านส่งออกชาประมาณ 12,828 ตันไปยัง 25 ประเทศ โดยมีมูลค่าประมาณ 15.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งน้อยกว่าตัวเลขในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง 58.1 เปอร์เซ็นต์

Source: https://en.otaghiranonline.ir/news/45322

thThai