ที่มา : สำนักข่าว Berita Harian (BH)

Standard Chartered Bank คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจมาเลเซียจะเติบโตร้อยละ 4.8 ในปี 2567 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 4.3 ในปี 2566 โดยปัจจัยหนุนหลักมาจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้น
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะจำนวนมาก และการเติบโตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

Edward Lee (นายเอ็ดเวิร์ด ลี) หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำภูมิภาคอาเซียนและเอเชียใต้ของ Standard Chartered Bank กล่าวว่า แนวโน้มเศรษฐกิจมาเลเซียในปี 2567 มีความสดใส โดยคาดว่าจะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งจากปัจจัยสนับสนุนหลายประการ ได้แก่

  1. การใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้น: คาดว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศจะเพิ่มขึ้นในปี 2567 เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อที่ลดลงและการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น
  2. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะจำนวนมาก: รัฐบาลมาเลเซียได้จัดสรรงบประมาณจำนวนมากสำหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะในปี 2567 ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างงาน
  3. การเติบโตในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว: คาดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของมาเลเซียจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในปี 2567 เนื่องจากการผ่อนคลายข้อจำกัดการเดินทางและการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ

 

นายเอ็ดเวิร์ด ลี กล่าวว่า แม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะเผชิญกับความท้าทายจากภาวะเงินเฟ้อและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ แต่เศรษฐกิจมาเลเซียยังคงมีแนวโน้มเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในปี 2567 เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนภายในประเทศที่แข็งแกร่ง

อย่างไรก็ตาม นายเอ็ดเวิร์ด ลีเตือนว่า เศรษฐกิจมาเลเซียยังคงมีความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและความผันผวนของตลาดการเงินโลก ซึ่งรัฐบาลและภาคเอกชนจำเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้เพื่อให้เศรษฐกิจมาเลเซียสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บทวิเคราะห์ผลกระทบ

การเติบโตของเศรษฐกิจมาเลเซียที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2567 จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยและผู้ประกอบการไทยในด้านต่างๆ ดังนี้:

  1. การค้าและการลงทุน: เศรษฐกิจมาเลเซียที่เติบโตมีผลกระทบต่อการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพิ่มความมั่นคงและความน่าเชื่อถือต่อนักลงทุนและเพิ่มโอกาสในการลงทุนในกิจการต่างๆ ทั้งทางรัฐและเอกชน
  2. การค้าขาเข้า: เนื่องจากมีการเติบโตในการใช้จ่ายของผู้บริโภคในมาเลเซีย ความต้องการของของผู้บริโภคในมาเลเซียเพิ่มขึ้น ส่งผลให้โอกาสในการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่ผลิตและส่งออกไปทางมาเลเซียเพิ่มขึ้น
    ซึ่งอาจสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้าไปทางมาเลเซีย

 

ความเห็น สคต.

เศรษฐกิจมาเลเซียจะพบกับแนวโน้มที่น่าสนใจที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2567 ที่คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 4.8 ปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เติบโตคือการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น
การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะที่สูง และการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การพัฒนานี้เป็นผลต่อเนื่องที่ส่งผลให้มีโอกาสด้านการค้าและการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการชาวไทย
ทั้งนี้ ตลาดมาเลเซียยังมีลูกค้าที่มีกำลังซื้อที่สูงและแนวโน้มที่เป็นบวกในการขยายตัว ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดนี้น่าสนใจต่อผู้ประกอบการ สำนักงานฯ พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยที่สนใจทำธุรกิจในประเทศมาเลเซียผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จะจัดในโอกาสต่างๆ ตลอดทั้งปี

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

thThai