อัตราเงินเฟ้อของมาเลเซียอยู่ที่ร้อยละ 1.8 ในเดือนตุลาคม 2566

ที่มา : สำนักข่าว BERNAMA

ดาโต๊ะ เสรี โมฮัมหมัด อูซีร์ มหิดดิน หัวหน้านักสถิติของมาเลเซียได้รายงานอัตราเงินเฟ้อทั่วไปของมาเลเซียซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index : CPI) อยู่ที่ร้อยละ 1.8 ในเดือนตุลาคม 2566 ต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 โดยค่า CPI อยู่ที่ 130.9 จุด เทียบกับ 128.6 ในเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว โดยตัวเลขดังกล่าวได้รับแรงหนุนจากกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ที่ลดลงที่ร้อยละ 3.6 จาก ร้อยละ 3.9 ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2566 อีกทั้ง สินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ในครัวเรือนลดลงอยู่ที่ ร้อยละ 1.4 จากร้อยละ 1.5 ในเดือนกันยายน 2566 รวมไปถึงสินค้าและบริการเบ็ดเตล็ดตัวเลขลดลงอยู่ที่ ร้อยละ 2.3 จากร้อยละ 2.5 ในเดือนก่อนหน้า โดยกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์มีส่วนร้อยละ 29.5 ของตัวเลขค่า CPI ทั้งหมด

ขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือนตุลาคม ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 2.4 จากรายละ 2.5 ในเดือนกันยายน 2566 แต่แซงหน้าอัตราเงินเฟ้อโดยรวมของประเทศที่ร้อยละ 1.8 โดยเพิ่มขึ้นสูงสุดในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ อยู่ที่ร้อยละ 4.8

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือนตุลาคม 2566 ของมาเลเซียต่ำกว่าฟิลิปปินส์ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 4.9 เกาหลีใต้ ที่ร้อยละ 3.8 เวียดนามที่ร้อยละ 3.6 และอินโดนีเซียที่ร้อยละ 2.6

ความคิดเห็น สคต.

จากการรายงานของกรมสถิติของมาเลเซียของมาเลเซียแสดงให้เห็นถึงอัตราเงินเฟ้อของมาเลเซียที่มีแนวโน้มดีขึ้นจะส่งผลต่อกำลังซื้อของชาวมาเลเซียที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการไทยที่สนใจส่งออกสินค้าและบริการมาทำตลาดยังประเทศมาเลเซียจะต้องนำอัตราเงินเฟ้อของประเทศมาเลเซียมาคำนวณในการตั้งราคาสินค้าและบริการ รวมไปถึงอัตราการแลกเปลี่ยนเงินริงกิตมาเลเซียและเงินบาทของไทย

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

thThai