ประกาศราคากลาง จัดจ้างบริษัทดำเนินการลงโฆษณางานแสดงสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับ ครั้งที่ 69 และครั้งที่ 70 ประจำปี 2567 บนสื่อสิ่งพิมพ์ ในประเทศเยอรมนี

thThai