รถบรรทุกที่เข้าออกประเทศผ่านด่านโหย่วอี้กวน ทะลุ 3 แสนคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 150

รถบรรทุกที่เข้าออกประเทศผ่านด่านโหย่วอี้กวน ทะลุ 3 แสนคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 150

รถบรรทุกที่เข้าออกประเทศผ่านด่านโหย่วอี้กวน ทะลุ 3 แสนคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 150

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักศุลกากรด่านโหย่วอี้กวน ภายใต้กำกับดูแลของศุลกากรหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศสาธารณรัฐประชายนจีน เปิดเผยข้อมูลว่า จากวันที่ 1 มกราคม – วันที่ 20 กันยายน 2566 รถบรรทุกที่เข้าออกประเทศผ่านด่านโหย่วอี้กวนทะลุ 3 แสนคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 150 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา และเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2562 (ปีก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19) เพิ่มขึ้นร้อยละ 13

ด่านโหย่วอี้กวน ตั้งอยู่อำเภอระดับเมืองผิงเสียง เมืองฉงจั่ว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เป็นด่านทางบกเชื่อมต่อประเทศในกลุ่มอาเซียนที่สะดวกที่สุดของจีน โดยมีชายแดนติดกับประเทศเวียดนาม และเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญของเส้นทางการขนส่งทางบกเชื่อมกับทางทะเลทางภาคตะวันตก” (New International Land-Sea Trade Corridor) ที่เป็นส่วนหนึ่งในกรอบโครงการความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์จีน (ฉงชิ่ง) – สิงคโปร์ รวมถึงเป็นด่านทางบกนำเข้าผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของจีน

จากข้อมูลสถิติของสำนักศุลกากรด่านโหย่วอี้กวน พบว่า ช่วง 8 เดือนแรก ด่านโหย่วอี้กวนนำเข้าผลไม้จากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนปริมาณ 540,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 125.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา รวมเป็นมูลค่า 16,330 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นร้อยละ 359.7 ผลไม้ที่นำเข้าส่วนใหญ่จะเป็น ทุเรียน ขนุน แก้วมังกร มะม่วง และมังคุด เป็นต้น

ตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมา สำนักด่านศุลกากรด่านโหย่วอี้กวนได้ดำเนินการมาตราการต่างๆ เพื่อส่งเสริมการยกระดับประสิทธิภาพขั้นตอนการผ่านด่านของสินค้า โดยปรับปรุงระบบการผ่านด่านแบบเร่งด่วนสำหรับการตรวจปล่อยรถบรรทุกเข้าออกประเทศ เวอร์ชัน 2.0 ได้ประสบความสำเร็จ ทำให้กลายเป็นโครงการใช้งานอย่างเป็นทางการการก่อสร้างโครงการ Smart port ระหว่างด่านโหย่วอี้กวน (จีน) – ด่านหูหงิ (เวียดนาม) ที่ด่านโหย่วอี้กวน

แผนผังโครงการ Smart port ระหว่างด่านโหย่วอี้กวน (จีน) -ด่านหูหงิ (เวียดนาม)

รถบรรทุกที่เข้าออกประเทศผ่านด่านโหย่วอี้กวน ทะลุ 3 แสนคัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 150

 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 โครงการ Smart port ระหว่างด่านโหย่วอี้กวน (จีน) – ด่านหูหงิ (เวียดนาม) เริ่มเปิดการก่อสร้างที่ด่านโหย่วอี้กวนอย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาช่องทางการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์แบบไร้คนขับสำหรับการขนส่งสินค้าข้ามแดนระหว่างด่านโหย่วกวนและด่านหูหงิ และบรรลุการผ่านด่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โครงการดังกล่าวดำเนินการโดยรัฐบาลประชาชนเขตปกครองตนเองจ้วง โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบนําทางด้วยดาวเทียมและสัญญาณ 5G ใช้ยานพาหนะขนส่งตู้คอนเทนเนอร์แบบ      ไร้คนขับ (AGV) อุปกรณ์เครนอัตโนมัติ ระบบตรวจสอบตู้คอนแทนเนอร์ (H986) ระบบตรวจสอบภาพอัจฉริยะ และสามารถดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนระหว่างเวียดนามและจีนได้ สามารถบรรลุการกำกับดูแลสินค้าแบบสมาร์ท การตรวจสอบแบบครบวงจร และการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนโดยอัตโนมัติ ช่วยให้การดำเนินการผ่านด่านของสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

โครงการนี้ใช้เงินลงทุนประมาณ 1,068 ล้านหยวน ระยะเวลาการก่อสร้างประมาณ 1.5 ปี วางแผนทดลองการใช้งานการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์แบบไร้คนขับตอนกลางคืนในสิ้นเดือนธันวาคม 2566 ทั้งโครงการนี้จะก่อสร้างเสร็จและดำเนินงานอย่างเป็นทางการในสิ้นเดือนธันวาคม 2567 ก่อนการดำเนินโครงการดังกล่าว รถบรรทุกที่เข้าออกประเทศผ่านด่านโหย่วอี้กวนเป็นจำนวน 1,500 คันต่อวัน หลังจากโครงการเปิดใช้เป็นทางการ สามารถทำให้การผ่านด่านได้ตลอด 24 ชั่วโมง และไม่ต้องรอคิวที่ด่าน คาดการณ์ว่า ใน 5 ปีข้างหน้า จำนวนรถบรรทุกที่เข้าออกประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 3,000 คันต่อวันขึ้นไป จะส่งเสริมให้การผ่านด่านของสินค้ามีความปลอดภัย ความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น

หลังจากสร้างเสร็จโครงการ Smart port ระหว่างด่านโหย่วอี้กวน (จีน) – ด่านหูหงิ (เวียดนาม) สินค้าที่ผ่านด่านทุกประเภทสามารถใช้บริการได้ รวมถึงสินค้าที่ต้องการตรวจสอบและกักกันโรค เช่น ผลไม้ โมเดลการทำงานของทั้งกระบวนกันอย่างคร่าวๆ คือ ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าขึ้นยานพาหนะขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ไร้คนขับ (AGV) ที่ลานสินค้าชูนเจียงของประเทศเวียดนามโดยผ่านอุปกรณ์เครนอัตโนมัติ แล้วขันไปผ่านเส้น 0 กิโลเมตรชายแดนจีน – เวียดนาม ผ่านระบบตรวจสอบ ตู้คอนแทนเนอร์ (เครื่องเอ็กซเรย์ขนาดใหญ่) ถ้าสินค้าที่ไม่มีปัญหาจะส่งไปลานสินค้าเพื่อส่งมอบสินค้าโดยตรงได้ สำหรับสินค้าที่ถูกสุ่มตรวจจะไปต่อที่พื้นที่ตรวจสอบและกักกันสินค้าต่อเพื่อรับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของศุลกากร

ความเห็น สคต.หนานหนิง  ด่านโหย่วอี้กวนเป็นด่านทางบกนำเข้าผลไม้ที่มากที่สุดของจีน สาเหตุที่ทำให้บริษัทนำเข้าผลไม้เลือกใช้ด่านโหย่วอี้กวน เนื่องจากความสะดวกในการผ่านด่าน ต้นทุนการขนส่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับช่องทางก่อนๆ และมีความได้เปรียบทำเลที่ตั้งด้วย กล่าวคือ ผลไม้จากเวียดนามมาถึงด่านโหย่วอี้กวนผ่านทางถนนเพียงแต่ใช้เวลา 1 วัน จากไทยเพียงแต่ใช้เวลา 2 – 3  วัน จึงทำให้ด่านโหย่วอี้กวนเป็นด่านที่นิยมในการนำเข้าผลไม้จากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนของจีน ที่ผ่านมาระหว่างช่วงฤดูกาลผลไม้จะเกิดเหตุการณ์ความหนาแน่นของการจราจรที่บริเวณด่าน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อคุณภาพของผลไม้ต่อ ดังนั้น การก่อสร้างโครงการ Smart port ระหว่างด่านโหย่วอี้กวน (จีน) – ด่านหูหงิ (เวียดนาม) จะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกอบการไทยที่ใช้การขนส่งสินค้าผ่านด่านนี้มายังตลาดจีน เนื่องจากเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการตรวจสอบสินค้าผ่านด่านมากยิ่งขึ้น และลดความเสี่ยงด้านความเสียหายของผลไม้ในระหว่างการขนส่งสินค้าผ่านด่าน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง

แหล่งที่มา https://mp.weixin.qq.com/s/D-uCY0Vx8enThdHmSnmtzw

http://www.gx.chinanews.com.cn/cj/2023-09-22/detail-ihcthush5863507.shtml

http://www.pxszf.gov.cn/xwzx_1560/zwyw/t17154073.shtml

thThai