เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2023 Bureau of Economic Analysis (BEA) กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ รายงานข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนันทนาการกลางแจ้ง (Outdoor Recreation) ของสหรัฐฯ เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยวด้วยรถบ้าน (RVs) การเล่นเรือ การขับขี่มอเตอร์ไซค์ การล่าสัตว์ และอื่นๆ ว่า ในปี 2022 อุตสาหกรรมนันทนาการกลางแจ้งสหรัฐฯ เติบโต ร้อยละ 4.9 สูงกว่าอัตราเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐฯ (ร้อยละ 1.9) กว่า 2 เท่าตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 2.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมสหรัฐฯ สร้างงาน 5 ล้านตำแหน่งหรือร้อยละ 3.2 ของการจ้างงานทั่วสหรัฐฯ แม้ว่าอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมนันทนาการกลางแจ้งของสหรัฐฯ ในปี 2022 อยู่ในระดับต่ำกว่าอัตราเติบโตในปี 2021 ที่ BEA ระบุว่าสูงถึง ร้อยละ 22.7 แต่นักธุรกิจชั้นนำในอุตสาหกรรมนันทนาการกลางแจ้ง (Outdoor Recreation Roundtable – ORR) เชื่อมั่นว่าการเติบโตของอุตสาหกรรมนันทนาการกลางแจ้งของสหรัฐฯ จะยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องและมีแนวโน้มว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้สูงถึงกว่าล้านล้านเหรียญฯ

โอกาสสินค้าไทยในอุตสาหกรรมนันทนาการกลางแจ้งของสหรัฐอเมริกา

BEA ระบุว่า เกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 46) ของการเติบโตของอุตสาหกรรมนันทนาการกลางแจ้งของสหรัฐฯ ในปี 2022 เกิดจากการขยายตัวของการเดินทางและการท่องเที่ยว ทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โรงแรม และร้านอาหาร รองลงมาเป็นผลจากการขยายตัวจากกิจกรรมทั่วไป เช่น การขี่จักรยาน การเล่นเรือ การเดินป่า และการล่าสัตว์ (ร้อยละ 34.2) และกิจกรรมอื่นๆ เช่น การทำสวน คอนเสิร์ตกลางแจ้ง (ร้อยละ 19.8)

โอกาสสินค้าไทยในอุตสาหกรรมนันทนาการกลางแจ้งของสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สคต.ลอสแอนเจลิส

โอกาสสินค้าไทยในอุตสาหกรรมนันทนาการกลางแจ้งของสหรัฐอเมริกา1. ในปี 2022 อุตสาหกรรมนันทนาการกลางแจ้งของสหรัฐฯ มีมูลค่า 5.637 แสนล้านเหรียญฯ เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของหลายมลรัฐ โดยรัฐที่อุตสาหกรรมนันทนาการกลางแจ้งที่มีสัดส่วนร้อยละในผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของรัฐสูงสุด คือ รัฐฮาวาย (ร้อยละ 5.6) รัฐเวอร์มอนต์ (ร้อยละ 4.6) รัฐมอนแทนา (ร้อยละ 4.3) รัฐไวโอมิ่ง (ร้อยละ 4.1) และรัฐอลาสกา (ร้อยละ 4.0)

 

โอกาสสินค้าไทยในอุตสาหกรรมนันทนาการกลางแจ้งของสหรัฐอเมริกา2. ร้อยละ 80 ของกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งสหรัฐฯ เติบโตจากกิจกรรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดในสหรัฐฯ เรียงตามลำดับมูลค่า ได้แก่ การขับรถบ้านท่องเที่ยว (RVing) มูลค่า 35.5 พันล้านเหรียญฯ การเล่นเรือ/การตกปลา (boating/fishing) มูลค่า 32.4 พันล้านเหรียญฯ การขี่รถมอเตอร์ไซค์มูลค่า 11.5 พันล้านเหรียญฯ และการเล่นหิมะ มูลค่า 7 พันล้านเหรียญฯ

 

โอกาสสินค้าไทยในอุตสาหกรรมนันทนาการกลางแจ้งของสหรัฐอเมริกากิจกรรมที่มีอัตราเติบโตมากที่สุดเรียงตามลำดับ คือ snowshoeing เติบโตร้อยละ 20.7 (การใส่รองเท้าสำหรับเดินในหิมะ ออกไปเดินเที่ยวในหิมะ) การแคมป์ปิ้ง เติบโตร้อยละ 12 การเล่นสกี (cross-country) เติบโตร้อยละ 8.5 การขี่จักรยาน (BMX) เติบโตร้อยละ 8.3 boardsailing/windsurfing และ scuba diving เติบโตร้อยละ 7.3 การดูนก เติบโตร้อยละ 6.8 การปีนเขาและการ surfing เติบโตร้อยละ 6.6 การขี่จักรยาน (road/ mountain/BMX) เติบโตร้อยละ 6.5 การล่องแพ เติบโตร้อยละ 6.3 และการวิ่งในป่า (trail running) เติบโตร้อยละ 5.9
กิจกรรมที่มีแนวโน้มลดลงได้แก่ การดักสัตว์ การยิงเป้าบิน (skeet shooting) การเดินป่าข้ามคืน (overnight backpacking) การวิ่ง และการแข่งขันผจญภัย

 

3. กลุ่มประชากรและพฤติกรรมผู้บริโภคสหรัฐฯ ในกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง

(1) National Recreation and Park Association ระบุว่า คนอเมริกันเกือบทั้งหมด หรือร้อยละ 96 ของประชากรสหรัฐฯ จะหาเวลาออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งทุกวัน ส่วนใหญ่จะใช้เวลากลางแจ้งเกิน 1 ชั่วโมงต่อวัน โดยคนอเมริกันกลุ่ม Gen X มีแนวโน้มที่จะใช้เวลากลางแจ้งมากที่สุดหรือวันละนานกว่า 1 ชั่วโมง รองลงมาคือกลุ่ม Baby Boomers และกลุ่ม Millennials ทั้งนี้ คนอเมริกันกลุ่ม Gen Z มีแนวโน้มใช้เวลากลางแจ้งน้อยที่สุด

 

(2) Outdoor Industry Association ประมาณการว่าคนอเมริกัน 168.1 ล้านคน หรือร้อยละ 55 ของประชากรสหรัฐฯ ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป เข้าร่วมในกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง เพิ่มขึ้นจากปี 2021 ร้อยละ 2.3

 

(3) ประชากรสหรัฐฯ ที่เข้าร่วมในกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งในปัจจุบันประกอบด้วยหลากหลายชาติพันธุ์มากขึ้น โดยกลุ่มฮิสแปนิกมีอัตราการเติบโตของการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งสูงสุดที่ร้อยละ 56 รองลงมาเป็นกลุ่มแอฟริกันอเมริกัน เติบโตร้อยละ 40.7 และกลุ่ม LGBTQIA+ (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, intersex และ asexual, all of the other identities not encompassed in the short acronym) เติบโตร้อยละ 11 นอกจากนี้ ยังพบว่าร้อยละ 35 ของคนสูงอายุ (อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป) เข้าร่วมในกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งเพิ่มขึ้น ประมาณการว่าปัจจุบันมีคนอเมริกันสูงอายุจำนวนมากกว่า 1 ล้านคน หรือ 1 ใน 5 ของคนที่เข้าร่วมนันทนาการกลางแจ้งเป็นคนสูงอายุ

 

4. อุตสาหกรรมนันทนาการกลางแจ้งในสหรัฐฯ คือโอกาสของสินค้าไทยหลากหลายชนิดที่เป็นที่ต้องการและจำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง ผ่านช่องทางการเสนอขายสินค้าดังนี้

(1) การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Outdoor Retailer (https://outdoorretailer.com) เป็นงาน B2B แสดงสินทุกชนิดสำหรับกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้ง ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ จัดปีละ 2 ครั้งคือ Outdoor Retailer Summer/ Outdoor Design+Innovation ในเดือนมิถุนายน (17 – 19 มิถุนายน 2024) และ Outdoor Retailer Winter/ Outdoor Design+Innovation ในเดือนพฤศจิกายน (6 – 8 พฤศจิกายน 2024) ที่ Salt Palace Convention Center เมือง Salt Lake City, Utah ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองกิจกรรมกลางแจ้งที่สำคัญในสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังมีงานแสดงสินค้าสำหรับกีฬาและกิจกรรมหน้าหนาว The Summit by Outdoor Retailer ซึ่งกลับมาจัดขึ้นอีกครั้งในเดือนมกราคมของทุกปี โดยในปี 2024 จะจัดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2024 ณ เมือง Salt Lake City, Utah

 

(2) บริษัท Recreational Equipment, Inc., (www.rei.com) เจ้าของกิจการค้าปลีก REI Co-op ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกสินค้าอุปกรณ์และเสื้อผ้ากีฬาใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ มี 188 สาขาใน 42 มลรัฐ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่รัฐวอชิงตันและการขายผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ที่สนใจจะนำเสนอสินค้าเพื่อวางขายใน REI Co-op สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ REI ได้ที่ www.rei.com/greenlight

โอกาสสินค้าไทยในอุตสาหกรรมนันทนาการกลางแจ้งของสหรัฐอเมริกา

โอกาสสินค้าไทยในอุตสาหกรรมนันทนาการกลางแจ้งของสหรัฐอเมริกา

 

 

โอกาสสินค้าไทยในอุตสาหกรรมนันทนาการกลางแจ้งของสหรัฐอเมริกา

โอกาสสินค้าไทยในอุตสาหกรรมนันทนาการกลางแจ้งของสหรัฐอเมริกา

thThai