นายกฯ มาเลเซียให้คำมั่นจะแก้ไขปัญหาไก่กับไข่

ที่มา : สำนักข่าว The Star

Datuk Seri Anwar Ibrahim นายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย ให้คำมั่นกับประชาชนว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจำเป็น 2 รายการ คือ ไก่และไข่ไก่ที่ราคาของสินค้าทั้งสองรายการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลเตรียมจัดสรรเงินอุดหนุน 3,600 ล้านริงกิต เพื่อรักษาเพดานราคาไก่และไข่ให้คงอยู่ในราคาที่ไม่กระทบต่อประชาชนมากจนเกินไป เขากล่าวว่า “รัฐบาลยังคงอุดหนุนราคาอาหารเหล่านี้ต่อไปแม้ราคาจะลดลงแล้ว และจะมีการควบคุมราคาในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่กำลังจะมาถึง หากมีปัญหาใดๆ เราจะจัดการมันอย่างแน่นอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน”

ในงบประมาณปี 2024 อันวาร์ประกาศว่าการควบคุมราคาชั่วคราวจะถูกยกเลิกเพื่อให้กลไกตลาดสามารถทำงานได้อย่างอิสระและเพื่อให้แน่ใจว่ามีอุปทานไก่และไข่ที่เพียงพอต่อความต้องการ โดยรายละเอียดของมาตรการเหล่านี้จะถูกประกาศโดยกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารเร็วๆ นี้

นักเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าราคาไก่และไข่จะมีความผันผวนในระยะสั้นหลังจากการขึ้นราคาเพดานสำหรับสินค้าสำคัญสองรายการ ซึ่งจะส่งผลต่อราคาขายปลีก ซึ่งคาดว่าจะผันผวนในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยขึ้นอยู่กับอุปทาน อีกทั้ง นายกรัฐมนตรีได้ยืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ยุตินโยบายการอุดหนุนราคาของสินค้าดังกล่าวเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

อย่างไรก็ตาม มีนักวิเคราะห์บางส่วนให้ความเห็นว่า หากรัฐบาลจะกู้เงินมาเพื่ออุหนุนราคาสินค้าดังกล่าวจะเป็นการสร้างภาระให้กับประชาชนในระยะยาว โดยแนะนำให้การยกเลิกเงินอุดหนุนสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีฐานะร่ำรวย จะทำให้รัฐบาลประหยัดเงินได้ 4,600 ล้านริงกิต ซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงด้านอาหารให้กับประเทศจะเป็นการดีที่สุด

 

ความคิดเห็น สคต.

ปัจจุบันราคาไก่และไข่ไก่ของมาเลเซียอยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติเนื่องจากปริมาณความต้องการบริโภคสูงขึ้นและกำลังการผลิตในประเทศที่กำลังจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยรัฐบาลมาเลเซียมีนโยบาลการรักษาความมั่นคงด้านอาหารในระยะยาวด้วยการจัดระเบียบนำเข้าพ่อ-แม่พันธุ์ไก่ไข่เพื่อควบคุมปริมาณการผลิตไข่ไก่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม ในระยะสั้นมาเลเซียกำลังเร่งเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในการนำเข้าไก่และไข่ไก่เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนสินค้าและราคาที่สูงขึ้น

สำนักงานฯ มีความเห็นว่าประเทศไทยเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในที่มาเลเซียจะนำเข้าไก่และไข่ไก่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีกำลังการผลิตไก่และไข่ไก่ที่มีศักยภาพมากพอในการส่งออกและประเทศไทยยังมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียซึ่งสามารถขนส่งสินค้าดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วเหมาะสมกับสินค้าประเภทดังกล่าวที่มีอายุการเก็บรักษาที่สั่น อย่างไรก็ตาม การส่งออกไก่และไข่ไก่ของไทยจำเป็นจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างชัดเจนเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้าในประเทศ การส่งออกมายังมาเลเซียจะต้องมีความร่วมมือของหลายฝ่ายทั้งไทยและมาเลเซีย

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

thThai