ร่างประกาศ และขอบเขตการจ้าง (TOR) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการจ้างเหมาบริการผู้ดำเนินการด้านสถานที่และบริการ (Official Contractor) งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2024 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

thThai