สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) เดือนตุลาคม 2566 ปีงบประมาณ 2567

thThai