สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) เดือนสิงหาคม 2566 ปีงบประมาณ 2566

thThai