สภาวะภัยแล้งที่ยืดเยื้อและคลื่นความร้อนที่ปกคลุมในแคว้นมาลากาและกรานาดาของสเปนในช่วงที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ส่งผลให้การเก็บเกี่ยวกับมะม่วงของสเปนซึ่งกำลังจะเริ่มขึ้นนั้นลดลงมากกว่า 80% ในปีนี้ ทำให้ห่วงโซ่หลายแห่งในยุโรปตัดสินใจคงแผนปริมาณนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อให้มีมะม่วงวางจำหน่ายอย่างต่อเนื่องในร้านค้า

 

นาย Álvaro Martínez  จากบริษัท Axarfruit ในแคว้นมาลากา กล่าวว่า มะม่วงพร้อมถูกเก็บเกี่ยวในสัปดาห์ที่ผ่านมา  โดยในปีนี้ขนาดและคุณภาพของมะม่วงถือว่าดีมากๆ แต่สวนมะม่วงเกือบร้างเนื่องจากผลผลิตลดลงมากกว่า 80% จากระดับปกติซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่เพาะปลูกและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และในปีนี้ มะม่วงจะกลายเป็นสินค้าลักซ์ชัวรี่ในสเปนเนื่องจากปริมาณมะม่วงที่ออกสู่ตลาดมีน้อยและราคาสูงมาก  ผู้จัดจำหน่ายหลายแห่งในยุโรปได้ทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าจะยังคงมีมะม่วงจากภูมิภาคตอนใต้มาป้อนตลาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะมะม่วงจากบราซิล หรืออิสราเอล  โดยมะม่วงของสเปนจะวางจำหน่ายหลักๆในซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าระดับพรีเมี่ยมมากขึ้น

 

นาย Álvaro Martínez  กล่าวต่อไปว่า น้ำกำลังขาดแคลนมากขึ้นประกอบกับอุณหภูมิอากาศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาในสเปนกำลังทำให้การเพาะปลูกผลไม้เมืองร้อนในมาลากามีความซับซ้อน

 

ความเห็นของ สคต.

 

มะม่วงสดเป็นหนึ่งในพืชควบคุมเฉพาะที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดไว้สำหรับการส่งออกไป EU รวมทั้งสเปน  โดยในการส่งออกมะม่วงไปยังตลาดดังกล่าว ผู้ส่งออกต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกผักและผลไม้กับกรมวิชาการเกษตร  ต้องใช้ผลผลิตจากแปลง GAP ที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร  โรงคัดบรรจุสินค้าที่ได้รับการรับรอง GMP, HACCP และเป็นโรงคัดบรรจุที่ได้ขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืชกับกรมวิชาการเกษตร และการส่งออกพืชควบคุมเฉพาะไป EU ต้องขอใบรับรองสุขอนามัย (Health certificate) ก่อนการส่งออก นอกจากนี้การส่งออกมะม่วงไปยัง EU ยังต้องผ่าน hot water treatment ด้วย

 

มะม่วงของสเปนเป็นสินค้าท้องถิ่นในตลาดดั้งเดิมที่สำคัญของสเปน ปัจจุบัน  ตลาดมะม่วงสดของไทยในสเปนมีขนาดเล็กมากๆ เนื่องจากมะม่วงที่นำเข้าจากไทยมีราคาสูง ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับมะม่วงท้องถิ่นหรือมะม่วงที่นำเข้าจากบราซิลซึ่งมีราคาถูกกว่าประกอบกับกฎระเบียบที่เข้มงวดในการนำเข้าของ EU รวมทั้งสเปน  ทั้งนี้ ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ สเปนนำเข้ามะม่วงสดจากไทยเป็นมูลค่าเพียงแสนกว่าบาทเท่านั้น

————————-

ที่มา : https://spaintoday.news/

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จาก สคต.มาดริด ระหว่างวันที่  28 สิงหาคม-3 กันยายน 2566

 

thThai