เยอรมนีคาดการณ์การเก็บเกี่ยวในปี 2023 มีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ย เหตุจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบอย่างชัดเจน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต

 

เยอรมนีคาดการณ์การเก็บเกี่ยวในปี 2023 มีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ย เหตุจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบอย่างชัดเจน

Photo: DBV

 

สมาคมเกษตรกรเยอรมัน (Deutscher Bauernverband – DBV) ซึ่งเป็นสมาคมตัวแทนเกษตรกรที่ใหญ่ที่สุดและเป็นกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดของภาคการเกษตรในเยอรมนี ได้คาดการณ์โดยประเมินจากข้อมูลรายงานการเก็บเกี่ยวเบื้องต้นว่า การเก็บเกี่ยวในปีนี้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย จากข้อมูลปัจจุบันยังคงต้องรอลุ้นว่าการเก็บเกี่ยวธัญพืชจะสามารถแตะระดับ 40 ล้านตันได้หรือไม่ ซึ่งก็ยังน้อยกว่าปีที่แล้วอย่างมาก (43 ล้านตัน) ทั้งนี้ ฝนที่ตกมาหลายสัปดาห์ส่งผลกระทบต่อปริมาณและคุณภาพของการเก็บเกี่ยว จากตัวเลขที่มีอยู่จนถึงขณะนี้ ผลผลิตข้าวสาลีซึ่งเป็นพืชผลที่สำคัญที่สุดจะต่ำกว่าปีก่อนหน้าอย่างมาก มีเฉพาะข้าวบาร์เลย์ฤดูหนาวเท่านั้นที่มีผลผลิตสูงกว่าปีที่แล้วอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 9.5 ล้านตัน (ปีที่แล้ว 8.7 ล้านตัน) ส่วนผลผลิตเรพซีดฤดูหนาวในปีนี้อยู่ที่ประมาณ 35.1 dt/ha ซึ่งต่ำกว่าระดับของปีที่แล้วอย่างมาก (39.6 dt/ha) แม้จะมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 80,000 เฮกตาร์ แต่ปริมาณการเก็บเกี่ยวทั้งหมดลดลงเหลือ 4.07 ล้านตัน (ปีที่แล้ว 4.28 ล้านตัน)

 

นาย Joachim Rukwied ประธานสมาคมเกษตรกรเยอรมันมองว่า การเก็บเกี่ยวในปีนี้เป็นการแข่งขัน(กับเวลา)ที่น่าตื่นเต้นซึ่งผลลัพธ์นั้นใกล้เข้ามาเต็มที ฤดูใบไม้ผลิที่เปียกชื้น ตามมาด้วยความแห้งแล้งในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน และการเก็บเกี่ยวที่ถูกขัดจังหวะอย่างต่อเนื่องจากฝน เป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับเกษตรกรของเยอรมนีในปีนี้ จากสถานะปัจจุบัน คาดว่าการเก็บเกี่ยวธัญพืชในปีนี้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย สภาพอากาศที่แปรปรวนแสดงให้เห็นผลกระทบของปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ที่เห็นได้ชัดเจนอีกครั้ง เราต้องทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อรับรองผลผลิตและความมั่นคงทางอาหารในอนาคต ในการที่จะบรรลุเป้าหมายนี้จำเป็นต้องมีวิธีต่าง ๆ ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ การเพาะพันธุ์พันธุ์พืชที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น การประหยัดน้ำและการเตรียมดินเพื่อการอนุรักษ์ และการส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการชลประทานแบบกำหนดเป้าหมาย

 

การเก็บเกี่ยวธัญพืชชะลอตัวลงครั้งแล้วครั้งเล่าในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเนื่องจากมีฝนตกหนักและบ่อยครั้ง ในบางภูมิภาคยังมีข้าวสาลีอยู่บนต้นที่ควรเก็บเกี่ยวมานานแล้ว ฝนและพายุทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพการเก็บเกี่ยวลดลง อย่างไรก็ตาม ฝนได้ส่งผลดีต่อพืชชนิดอื่น เช่น หัวบีท ข้าวโพด มันฝรั่ง และผัก

 

ประธานสมาคมเกษตรกรเยอรมันยังวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน การปิดล้อมการส่งมอบธัญพืชในยูเครนของรัสเซียทำให้เกิดสถานการณ์ที่ขัดแย้งกัน ในด้านหนึ่ง สถานการณ์อุปทานในตลาดโลกยังคงตึงเครียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเกิดใหม่ในแอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียกำลังประสบปัญหานี้โดยเฉพาะ และอีกด้านหนึ่ง สินค้ากำลังถูกผลักดันเข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้านในยุโรปและก่อให้เกิดแรงกดดันด้านราคาในภูมิภาค เราต้องทำทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าการขนส่งผ่านยุโรปใช้งานได้และเส้นทางทะเลจะกลับมาอีกครั้ง เพื่อให้ธัญพืชของยูเครนไปถึงที่ที่มีความต้องการ

 

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

เยอรมนีให้ความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะภัยแล้งในระดับรุนแรงที่ทำให้ภาคการเกษตรจำเป็นต้องปรับตัวต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป พืชที่สามารถทนต่อความแห้งแล้งได้ดีกว่าจะเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น ทั้งนี้ วิกฤตสภาพภูมิอากาศประกอบกับสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารโลก ทำให้เยอรมนีหันมาตระหนักและให้ความสำคัญต่อประเด็นความมั่นคงด้านอาหาร โดยมีแนวโน้มใช้มาตรการลดความเสี่ยงด้วยการกระจายการนำเข้าอาหารจากประเทศผู้ส่งออกอาหารหลากหลายมากขึ้น ไทยอาจได้รับประโยชน์และมีโอกาสส่งออกสินค้าอาหารเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยต้องพยายามรักษาตลาดส่งออกในปัจจุบันไว้ เนื่องจากประเทศผู้นำเข้าของไทย อาจลดการพึ่งพาการนำเข้าจากไทยลง และกระจายการนำเข้าจากประเทศคู่แข่งมากขึ้น

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

แหล่งที่มาของข้อมูล

Deutscher Bauernverband (The German Farmers’ Association)

thThai