หน่วยงานทั่วไปด้านสถิติของซาอุดีอาระเบีย General Authority for Statistics (GASTAT) เปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค (Consumer Price Index – CPI) ในเดือนเมษายน 2023 ขยายตัวร้อยละ 2.7 เมื่อเทียบเป็นรายปีกับเดือนเมษายน 2022 อยู่ที่ร้อยละ 2.3  ดัชนีราคาผู้บริโภคของซาอุดีอาระเบียในเดือนเมษายนได้รับแรงหนุนจากราคาที่อยู่อาศัย น้ำ ไฟฟ้า ก๊าซ และเชื้อเพลิงอื่น ๆ ที่สูงขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 ในเดือนเมษายน 2023 ส่วนราคาอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 1

ค่าเช่าที่อยู่อาศัยในเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของอัตราเงินเฟ้นในเดือนเมษายน 2023 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 ซึ่งสะท้อนถึงการเพิ่มขึ้นของค่าเช่าสำหรับอพาร์ทเมนท์ที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 ในขณะที่ภาคอาหาร นม ผลิตภัณฑ์นม และไข่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9

เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนมีนาคม 2023 อัตราเงินเฟ้อของซาอุดิอาระเบียได้ลดลงเหลือร้อยละ 2.7 จากร้อยละ 3 ที่บันทึกไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 อัตราเงินเฟ้อในเดือนมกราคม 2023 อยู่ที่ร้อยละ 3.4 และร้อยละ 3.3 ในเดือนธันวาคม 2022 ตามลำดับ

ในขณะเดียวกัน อัตราการเติบโตของราคาขายส่ง (Wholesale price index – WPI) ยังคงชะลอตัวในซาอุดีอาระเบีย โดยดัชนีราคาขายส่งของซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ในเดือนเมษายน 2023 เทียบกับการเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 ในเดือนมีนาคม 2023

รายงานของ GASTAT เปิดเผยว่าดัชนีราคาขายส่ง (Wholesale price index – WPI) ของซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 ลดลงจากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.6 ในเดือนมกราคม 2023 มีสาเหตุหลักมาจากราคาผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ และสิ่งทอที่สูงขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 ในเดือนเมษายน 2023

 

thThai