อิหร่านมีการบริโภคกาแฟเพิ่มขี้นร้อยละ 75

 

กรมศุลกากรแห่งชาติอิหร่าน The Islamic Republic of Iran Customs Administration (IRICA) ได้รายงานสถิติการนำเข้ากาแฟของอิหร่านในช่วงปีงบประมาณที่ผ่านมา (21 มี.ค. 2023- 20 มี.ค. 2024) ว่า อิหร่านมีการนำเข้ากาแฟปริมาณ 49,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 148 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เทียบกับปีก่อนหน้าปริมาณนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.55 และมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 75 กาแฟที่นำเข้าปริมาณดังกล่าวนำมาใช้บริโภคภายในประเทศเท่านั้นไม่มีสถิติการส่งออก หรือ re-export ไปยังต่างประเทศตลาดกาแฟนำเข้าส่วนใหญ่ร้อยละ 95 เป็นการนำเข้าจาก 5 ประเทศหลัก ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย และยูกันดา ซึ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีตลาดส่วนแบ่งนำเข้ามากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 52.89 ของมูลค่าการนำเข้ากาแฟของอิหร่าน คิดเป็นมูลค่า 78 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยในช่วงที่ผ่านมาอิหร่านนำเข้าผ่านด่านศุลกากร Shahid Rajaei ทางตอนใต้ของประเทศร้อยละ 82 ที่เหลือร้อยละ 12 เป็นการนำเข้าผ่านศุลกากร Mashhad, Bushehr, Bandarlange และ Tehran

กาแฟที่อิหร่านนำเข้าเป็นกาแฟประเภทเมล็ดกาแฟดิบที่ยังไม่ผ่านขั้นตอนการคั่วหลังจากนั้นจะมีการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดต่อไป

การบริโภคกาแฟของประชาชนชาวอิหร่านเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งในปัจจุบั น การดื่มกาแฟเป็นที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขี้น และไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงร้านกาแฟหรือค้อฟฟี่ช้อปเท่านั้น การบริโภคกาแฟได้รับความแพร่หลายเพิ่มมากขี้นทั้งในกลุ่มแม่บ้านและพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวัยรุ่น หนุ่มสาว และบรรดานักศึกษา

ปัจจุบันจะมีร้านกาแฟเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นในย่านชุมชนและได้สร้างอาชีพให้กับชาวอิหร่าน ซึ่งก่อนหน้านี้มีแบรนด์กาแฟของอิหร่านขายในตลาดและศูนย์การค้าเพียงไม่กี่แบรนด์

หน่วยงาน nexlooks ซึ่งเป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดของอิหร่าน ได้ศึกษาข้อมูลแบรนด์ของกาแฟที่ได้รับความนิยมในอิหร่าน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะๆ จาก 5 เมืองหลักของประเทศอิหร่านพบว่า ยี่ห้อกาแฟที่ได้รับความนิยมในบรรดาผู้บริโภคกาแฟอิหร่านอันดับหนึ่งของอิหร่าน ได้แก่ Nescafe (อยู่ภายใต้บริษัทเนสท์เล่) มีชื่อเสียงในด้านการผลิตกาแฟสำเร็จรูป เนสกาแฟมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและจำหน่ายกาแฟสำเร็จรูปแบบคลาสสิก โกลด์ เอสเพรสโซ ฯลฯ อันดับที่สองคือแบรนด์ Ali Cafe เป็นแบรนด์อิหร่านคุณภาพสูงซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีกาแฟสำเร็จรูปแบบคลาสสิก เอสเพรสโซ มอคค่าฯลฯ นอกจากนี้ ยี่ห้อที่มีการเติบโตในตลาด (Growth Rate) มากที่สุด ได้แก่ กาแฟสำเร็จรูปยี่ห้อ Starbucks ซึ่ง
แม้จะไม่มีส่วนแบ่งตลาดสูงเท่าใดนัก แต่สามารถเข้ามามีบทบาทและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเตหะรานได้ทั้งนี้ในปัจจุบันมีแบรนด์ในตลาดกาแฟเพิ่มมากขึ้นและหลากหลายขึ้น ผู้บริโภคอิหร่านเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรสนิยมการบริโภคไปจากเดิมที่นิยมบริโภคเฉพาะชาดำร้อน ซึ่งเป็นเครื่องดื่มประจำชาติของอิหร่าน โดยหันมาบริโภคกาแฟ ตลอดจนเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ที่หลากหลายขึ้น อาทิเช่น ค้อฟฟี่มิกซ์ ฮอทช็อคโคแล็ต คาปูชิโน่ ลาเต้เป็นต้น

ปัจจัยที่ทำให้กาแฟสำเร็จรูปในอิหร่านขยายตัวในช่วงที่ผ่านมาเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด การโฆษณาสินค้าและการนำเสนอสินค้าผ่านสังคมออนไลน์ตลอดจนความหลากหลายของแบรนด์ในตลาดที่มีให้ลูกค้าเลือกซื้อและตัดสินใจมากขี้น

de_DEGerman