ยอดผู้สูงอายุออสเตรเลียกลับสู่ตลาดแรงงานพุ่ง

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 (ที่ยาวนานกว่า 3 ปี) ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อการดำเนินชีวิตของชาวออสเตรเลียปัจจุบัน รวมถึงตลาดแรงงานออสเตรเลียที่เข้าสู่ภาวะขาดแคลนอย่างหนักและต่อเนื่อง มีผลให้กลุ่มผู้เกษียณอายุออสเตรเลียกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานอีกครั้ง และ  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตลาดผู้เกษียณอายุออสเตรเลียหลายประการดังนี้

  • อัตราเกษียณอายุของชาวออสเตรเลียเพิ่มขึ้น รายงานโดย KPMG ระบุว่า ตั้งแต่ช่วงปี 2562 ชาวออสเตรเลียที่มีอายุรหว่าง 55 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 กลับเข้าสู่ตลาดแรงงานเพิ่มขึ้น โดยในปี 2564 ชาวออสเตรเลียที่อยู่ในตลาดแรงงานจำนวน 185,000 คนเป็นแรงงานที่มีอายุระหว่าง 55 ปีขึ้นไปสูงถึง 127,000 คนคิดเป็นร้อยละ 70 ของแรงงานในตลาด มีผลให้อัตราการเกษียณอายุของชาวออสเตรเลียเฉลี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดตั้งแต่ปี 2514 โดยเพศชายจะเกษียณอายุเฉลี่ย 66.2 ปี เพศหญิงจะเกษียณอายุเฉลี่ย 64.8 ปี
  • ถิ่นที่อยู่อาศัยมีผลต่อการเกษียณอายุ โดยชาวออสเตรเลียที่อาศัยทางตอนใต้ของออสเตรเลียจะเกษียณอายุช้ากว่าชาวออสเตรเลียที่อาศัยในบริเวณชายฝั่งตะวันออก โดยผู้สูงอายุเพศหญิงที่อาศัยในนครเพิร์ทจะเกษียณอายุที่ 65.5 ปี และผู้สูงอายุเพศชายที่อาศัยในนครเมลเบิร์นจะเกษียณอายุที่ 66.8 ปี ในขณะที่ผู้สูงอายุที่อาศัยในนครซิดนีย์และนครบริสเบนเลือกที่จะอาศัยในบริเวณชายฝั่งทะเล เช่น Central Coast, Sunshine Coast และ Gold Coast แทนการอาศัยในเมืองและเกษียณอายุเร็วขึ้น โดยเพศหญิงจะเกษียณอายุที่ 64.8 ปีและเพศชายจะเกษียณอายุที่ 66.4 ปี
  • เกิดกระแส semi-retirement เนื่องจากผู้สูงอายุที่เข้าวัยเกษียณเกิดเบื่อหน่ายกับ Lifestyle เดิมๆ เช่น ทำสวนหรือตีกอฟ จึงหางาน Part-time ที่มีความหลากหลาย เช่น งาน Project ต่างๆที่ชอบ งานศิลปะ งานในภาคธุรกิจ Hospitality และงานที่สร้างความท้าทายในอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อการออกกำลังกายไปพร้อมกัน เป็นต้น
  • การปรับเพิ่มอายุการขอรับเงินบำนาญจาก Centrelink เป็น 67 ปี และช่วงอายุที่สามารถใช้เงิน Super ในขณะที่ยังทำงานอยู่เพิ่มขึ้นเป็น 65 ปี มีผลอย่างยิ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุยังคงอยู่ในตลาดแรงงาน

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การเข้าสู่วัยเกษียณอายุของแรงงานออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.1 ต่อปี และหากทิศทางดังกล่าวยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง คาดว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้า ชาวออสเตรเลียจะทำงานในตลาดแรงงานนานขึ้นจนถึงอายุ 70 ปี จึงจะเกษียณอายุ ซึ่งจะขยายเวลาในการยื่นขอรับเงินบำนาญและเงินสวัสดิการจากรัฐบาลออกไป

………………………………………………………………….

Königlich Thail. Generalkonsulat, Büro für internationale Handelsförderung in Sydney-Stadt

ที่มา:

www.abc.net au

de_DEGerman