สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายน 2566

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 หน่วยงาน Enterprise Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนพฤศจิกายน 2566
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร

ในเดือนพฤศจิกายน 2566 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์เติบโตขึ้น +0.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเติบโตที่ +0.3% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกโดยรวมเติบโตที่ +2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเติบโตที่ +2.8% ในเดือนก่อนหน้า) และการนำเข้าโดยรวมลดลงที่-2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -2.3% ในเดือนก่อนหน้า)

การส่งออก Non-oil Domestic Export (NODX)

ในเดือนพฤศจิกายน 2566 NODX เพิ่มขึ้นที่ +1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากลดลงที่ -3.5% ในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการลดลงของการส่งออกสินค้า Electronic NODX แต่สินค้า Non-Electronic NODX เพิ่มขึ้น

การส่งออกสินค้า Electronic NODX

ในเดือนพฤศจิกายน 2566 การส่งออกสินค้า Electronic NODX ลดลงที่ -12.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -5.6% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ ICs, PCs และ Diodes & Transistors ลดลง -18%, -47.8% และ -13.6% ตามลำดับ

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX

ในเดือนพฤศจิกายน 2566 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX เพิ่มขึ้นที่ 5.2% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -2.9% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ Pharmaceutical (+118.9%), Non-Monetary Gold (+106.5%) และ Miscellaneous Manufactured Articles (+39.1%)

ตลาดการส่งออก NODX

               ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ตลาดส่งออก NODX ภาพรวมทั้งหมดลดลง ยกเว้น จีน สหรัฐฯ ไทย และฮ่องกง โดยตลาดที่มีการลดลงมากที่สุด ได้แก่ ไต้หวัน (-40.1%) EU27 (-21.7%) และอินโดนีเซีย (-23.6%)

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายน 2566

การส่งออก Oil Domestic Exports

ในเดือนพฤศจิกายน 2566 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าลดลงที่ -2.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากเพิ่มขึ้นที่ +12.6% ในเดือนก่อนหน้า

  • ประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกลด ได้แก่ หมู่เกาะมาร์แชลส์ (-17.5%) ปานามา (-13.1%) และมาเลเซีย (-12.7%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
  • การส่งออกน้ำมันในเชิงปริมาณเพิ่มขึ้นที่ 5.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากเติบโตที่ +12.7% ในเดือนก่อนหน้า

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX)

ในเดือนพฤศจิกายน 2566 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) เพิ่มขึ้นอยู่ที่ +5.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเพิ่มขึ้นที่ +2.5% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้า Electronic NORX แต่สินค้า Non-Electronic NORX ลดลง

 

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายน 2566

การส่งออกสินค้า Electronic NORX

ในเดือนพฤศจิกายน 2566 การส่งออกสินค้า Electronic NORX เพิ่มขึ้นที่ +12.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากการเติบโตที่ +1.3% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ICs (+17.2%) Other Computer Peripherals (+119.1%) และ Telecommunications Equipment (+16.4%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX

ในเดือนพฤศจิกายน 2566 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX ลดลงที่ -1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากการเติบโตที่ +3.8% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ Non-Monetary Gold (-27.8%), Primary Chemicals (-68.9%) and Personal Beauty Products (-16.6%)

ตลาดการส่งออก NORX

ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ตลาดส่งออก NORX ทั้งหมดโตขึ้น โดยตลาดที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ฮ่องกง (+22%) เวียดนาม (+42.1%) และ จีน (+7.5%)

 

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ในเดือนพฤศจิกายน 2566 เติบโตขึ้นอยู่ที่ +0.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า (yoy) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกเพิ่มขึ้น +2.8% แต่การนำเข้าลดลง
-2.5% (yoy)  ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-oil Domestic Export: NODX) ของสิงคโปร์เพิ่มขึ้นที่+1% (yoy) จากเดือนก่อนหน้าลดลงที่ -3.5% (yoy) ซึ่งการส่งออกสินค้า Electronic NODX ลดลง แต่สินค้า Non-Electronic NODX เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ นักเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า วัฏจักรเซมิคอนดักเตอร์ของโลกได้ผ่านจุดต่ำสุดแล้วกลับมาเป็นขาขึ้นแล้ว อย่างไรก็ดี ความต้องการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์จะยังฟื้นตัวช้า และอาจจะมีขึ้นลง ผู้ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างยังมีสินค้าคงคลังจำนวนมาก ส่งผลให้การลงทุนลดลง การส่งออกสินค้า Specialized Machinery รวมถึงอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ยังคงอ่อนแออยู่

สำหรับภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนพฤศจิกายน 2566 ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ระบุว่า การส่งออกของไทยในเดือนพฤศจิกายน 2566 มีมูลค่า 23,479.7 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (847,486ล้านบาท) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ตลาดส่งออกสำคัญของไทยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากภาวะเงินเฟ้อสูงเริ่มชะลอลงและมีแนวโน้มกลับสู่ระดับเป้าหมายในปีหน้า โดยหลายประเทศเริ่มส่งสัญญาณการจบวงรอบการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว ส่งผลให้ความเชื่อมั่นในการบริโภคปรับตัวสูงขึ้น การส่งออกรายสินค้าในภาพรวมขยายตัวทุกหมวด โดยเฉพาะหมวดสินค้าเกษตรที่ขยายตัวมากกว่าหมวดอื่น ๆ ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรมเติบโตอย่างต่อเนื่องตามวัฏจักรการฟื้นตัวของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และมีปัจจัยบวกจากการจับจ่ายใช้สอยก่อนเข้าสู่เทศกาลสำคัญในช่วงท้ายปี ส่งผลให้ผู้ประกอบการในหลายประเทศเร่งนำเข้าสินค้าให้เพียงพอกับความต้องการ

ที่มา/ข้อมูลภาพ (Credit Photo) :

Enterprise Singapore –https://www.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/media-centre/media-releases/2023/december/mr06123_singapore-external-trade-for-november-2023.pdf

StraitsTimes  –  https://www.straitstimes.com/business/singapore-s-exports-snap-13-months-of-falls-to-grow-1-in-november

de_DEGerman