รายงานตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเวียดนาม (Vietnam’s Economic Indicators) ประจำเดือนสิงหาคม 2566

de_DEGerman