แบบแสดงความจำนงเพื่อขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

zh_CNChinese