ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

zh_CNChinese