การมอบนโยบายการทำงานให้กับข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศ

zh_CNChinese