ไทยวืด! ออสเตรียเดินสายจัดหาแรงงานเฉพาะทางในเอเชีย นำร่องที่อินโดฯและฟิลิปปินส์

ออสเตรียจัดตั้งคณะผู้แทนเพื่อจัดหาแรงงานเฉพาะทางเดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียเมื่อวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2567 และฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่ 15 -17 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการจัดหาแรงงานจากภายนอกสหภาพยุโรปเพื่อมาชดเชยแรงงานที่ขาดแคลนในประเทศ ทั้งนี้ ออสเตรียกำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานเฉพาะทางเช่นเดียวกับประเทศอุตสาหกรรมหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าในปี 2040 (พ.ศ. 2583) ออสเตรียจะขาดแคลนแรงงานที่มีอายุระหว่าง 20-64 ปีถึง 262,000 อัตรา และมีธุรกิจในประเทศถึงร้อยละ 82 จะได้รับผลกระทบจากปัญหานี้ ขณะที่การนำเข้าแรงงานจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะยิ่งยากขึ้นเนื่องจากทุกประเทศต่างประสบปัญหาเดียวกันนี้ นอกเหนือจากการเร่งผลักดันอัตราการเกิดของประชากรให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปได้ยาก ทางออกอย่างเร่งด่วนอีกทางคือการเปิดรับแรงงานจากประเทศอื่นๆ

 

กิจกรรมการจัดหาแรงงานในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มุ่งเน้นแรงงานที่มีทักษะด้านไอที การท่องเที่ยว (พ่อครัวแม่ครัว) งานช่างโลหะ (ช่างเจาะ ช่างกลึง และช่างเชื่อม) และงานช่างไม้ ส่วนในประเทศฟิลิปปินส์มีการเฟ้นหาแรงงานด้านไอที เทคนิค การท่องเที่ยว และการบริการด้านสุขภาพ (พยาบาลวิชาชีพ) ซึ่งในอดีตออสเตรียเคยเปิดรับพยาบาลวิชาชีพจำนวนมากจากประเทศฟิลิปปินส์มาแล้ว และในครั้งนี้ได้มีการดำเนินการล่วงหน้าไปแล้ว ซึ่งแรงงานกลุ่มแรกจากฟิลิปปินส์กำลังอยู่ระหว่างการฝึกอบรมภาษาเยอรมันและจะสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ในเร็วๆ นี้ นอกเหนือจากสองประเทศดังกล่าวแล้วออสเตรียยังมีแผนไปเฟ้นหาแรงงานในประเทศแอลแบเนีย บราซิล และโคโซโว ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสาขางานช่างต่างๆ อย่างไรก็ดี สำหรับแรงงานทักษะวิชาชีพชั้นสูง อาทิ วิศวกรด้านต่างๆ และนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ออสเตรียมีการเปิดรับผ่านกลไกอื่นอยู่แล้ว

 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นสำนักงานฯ

ออสเตรียเป็นประเทศที่ค่อนข้างปกป้องตลาดแรงงานอย่างสูงมาก สคต. เวียนนา ได้พยายามเข้าพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสมอมาเพื่อให้มีการเปิดรับแรงงานไทย โดยเฉพาะด้านการปรุงอาหาร ซึ่งขาดแคลนและเป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมอาหารไทยและร้านอาหารไทยในประเทศออสเตรีย แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับที่ดีนัก เป็นที่น่าสนใจที่ในปัจจุบันออสเตรียเองก็มองหาแรงงานด้านการปรุงอาหาร แต่ไม่มีประเทศไทยอยู่ในความสนใจ ทั้งๆ ที่ประเทศไทยมีชื่อเสียงอย่างมากในด้านนี้ เป็นไปได้ว่าในช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยขาดการสานสัมพันธ์อันดีกับประเทศออสเตรีย ทำให้ออสเตรียหันไปเปิดการเจรจากับประเทศอื่นแทน อย่างไรก็ตาม สคต. เวียนนา ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่อย่างน้อยออสเตรียกำหนดให้แรงงานด้านการปรุงอาหารเป็นแรงงานขาดแคลน ซึ่งรัฐบาลไทยควรเร่งส่งเสริมให้มีการเปิดโอกาสให้กับแรงงานจากประเทศไทย พร้อมทั้งร่วมมือกับออสเตรียในการอำนวยความสะดวกตั้งแต่ต้นทาง อาทิ การรับรองสถาบันการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการส่งออกแรงงานมายังออสเตรีย และการจัดอบรมภาษาเยอรมันให้กับแรงงานที่จะมาทำงานในออสเตรีย ซี่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการได้รับวีซ่าทำงาน และการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรีย

 

维也纳国际贸易促进办公室

พฤษภาคม 2567

zh_CNChinese