เวียดนามแต่งตั้งประธานสภาแห่งชาติและประธานาธิบดีคนใหม่

ตามประกาศของสำนักงานกลางพรรค ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ สำนักงานกลางพรรค นาย เหงียน ฟู่ จ่อง เลขาธิการพรรค ได้ทำงานร่วมกับผู้นำคนสำคัญ ซึ่งเป็นการประชุมผู้นำคนสำคัญครั้งแรกหลังจากการประชุมกลางครั้งที่ 9 ได้แนะนำบุคลากรเพื่อให้สภาแห่งชาติสมัยที่ 15 เลือกตำแหน่งประธานาธิบดีและประธานรัฐสภา โดยแนะนำพลตำรวจเอก To Lam (โตเลิม) สมาชิกโปลิตบูโร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ซึ่งจะได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี และนาย Tran Thanh Man (เจิ่น แทง เหมิน) สมาชิกโปลิตบูโร ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาแห่งชาติ จะได้รับเลือกจากสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาแห่งชาติ

ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ผู้แทนสภาแห่งชาติเวียดนามเห็นชอบมติเลือกนาย Tran Thanh Man (เจิ่น แทง เหมิน) เป็นประธานรัฐสภา สมัยที่ 15 วาระปี 2564-2569 นาย Tran Thanh Man อายุ 62 ปี จบปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มาจากจังหวัด Hau Giang (ภาคใต้) เป็นสมาชิกของคณะกรรมการกลางพรรควาระที่ 11, 12 และ 13 สมาชิกโปลิตบูโรสมัยที่ 13 นาย Tran Thanh Man เคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัด Can Tho และประธานคณะกรรมการกลางแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม ในเดือนเมษายน  2564 ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาแห่งชาติจนถึงปัจจุบัน

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ผู้แทนสภาแห่งชาติเวียดนามเห็นชอบมติเลือกพลตำรวจเอก To Lam (โต เลิม) เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ วาระปี 2564-2569 นาย To Lam อายุ 67 ปี จบปริญญาเอก สาขานิติศาสตร์ มาจากจังหวัด Hung Yen (ภาคเหนือ) เป็นสมาชิกของคณะกรรมการกลางพรรควาระที่ 11, 12 และ 13 สมาชิก  โปลิตบูโรสมัยที่ 12 และ 13 นาย To Lam เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ในเดือนเมษายน  2559 ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ และรองหัวหน้าคณะกรรมการกลางว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตจนถึงปัจจุบัน

การแต่งตั้งตำแหน่งในรัฐบาลเวียดนามอาจนำไปสู่การยุติความวุ่นวายทางการเมืองในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา หลังจากผู้นำ 3 ใน 5 ของเวียดนามได้ลาออกจากตำแหน่งไปเนื่องจากการกระทำผิดที่ไม่มีการระบุรายละเอียดใดไปก่อนหน้านี้ ท่ามกลาง    การกวาดล้างการทุจริตของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามภายใต้การนำของนายเหงียน ฟู้ จ่อง เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์

สาเหตุที่นาย Tran Thanh Man และนาย To Lam ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับ การฝึกอบรมด้านปรัชญาและนโยบายของพรรคคอมมิวนิสเป็นอย่างดี มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะประสบการณ์ในตำแหน่งผู้นำที่สำคัญของรัฐบาลกลาง รวมทั้งตำแหน่งสมาชิกโปลิตบูโร นอกจากนี้ นาย To Lam เป็นคนที่มุ่งมั่นในการต่อสู้กับการทุจริต และมีผลงานที่ดีในการปราบปรามการทุจริตในช่วงที่ผ่านมา

 

驻河内国际贸易促进办公室

พฤษภาคม 2567

zh_CNChinese