ข้อมูลทั่วไป

 

 • เมืองหลวง : กรุงเบอร์ลิน
 • เมืองสำคัญ : มิวนิค โคโลญจน์ แฟรงก์เฟิร์ต และสตุตการ์ด
 • เมืองท่าสำคัญ : ฮัมบวร์ก และเบรเมน
 • พื้นที่ : 357,021 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)
 • จำนวนประชากร : 84.70 ล้านคน (01.2024)
 • อาณาเขต :
 • ทิศเหนือ ติดทะเลเหนือ, ทะเลบอลติก และเดนมาร์ก
 • ทิศตะวันตก ติดฝรั่งเศส, ลักเซมเบิร์ก, เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์
 • ทิศตะวันออก ติดโปแลนด์ และสาธารณรัฐเช็ก
 • ทิศใต้ ติดออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์
 • ภาษาราชการ : เยอรมัน
 • ศาสนา : ศาสนาคริสต์คาทอลิก (34%), โปรแตสแตนต์ (34%), อิสลาม (3.7%) และศาสนาอื่น/ไม่มีศาสนา (28.3%)
 • สกุลเงิน : ยูโร (Euro)
 • เวลาประเทศ : การแบ่งเวลาของประเทศเป็นแบบยุโรปตอนกลาง ซึ่งช่วงเดือน พ.ย. – มี.ค. เวลาจะช้ากว่าไทย 6 ชม. ในช่วงเดือน เม.ย. – ต.ค. เวลาช้ากว่าไทย 5 ชม.
 • ระบอบการปกครอง : แบบสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไดยแบบรัฐสภา
 • Head of State (ประธานาธิบดี): Frank-Walter Steinmeier
 • Head of Government (นายกรัฐมนตรี): Mr. Olaf Scholz

 

เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ
2022
2023
2024
GDP (พันล้านยูโร)
3,867.1
4,121.2
GDP Growth (%)
1.9%
-0.3%
Good & Services Export (%change)
16.6% (ก.พ.)
7.7% (ก.พ.)
-1.1% (ก.พ.)
Inflation (%)
5.9% (มี.ค.)
7.4% (มี.ค.)
2.2% (มี.ค.)
Unemployment Rate (%)
3.2% (ก.พ.)
3.0% (ก.พ.)
3.5% (ก.พ.)

 

แนวโน้มเศรษฐกิจ

ดัชนีประเมินค่าความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับผู้บริหาร (Geschäftsklimaindex) โดยสถาบันเพื่อการวิจัยทางเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยมิวนิค (Ifo – Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München กลับมาสดใสอีกครั้ง ผู้บริหารเริ่มกลับมาพอใจกับตัวเลขประกอบการ ดัชนี ifo ขยายตัวขึ้นเป็น 89.7 จุด ในเดือนเมษายน 2567 หลังจากอยู่ที่ 85.7 จุด ในเดือนก่อนหน้า (มีนาคม 2567) ซึ่งเป็นการขยายตัวขึ้น 3 เดือนติดต่อกัน หลังจากที่ลดตัวลงอย่างหนักหลายต่อหลายเดือน ผู้บริหารเริ่มกลับมาพอใจกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมากขึ้น เศรษฐกิจของประเทศกลับมามีความมั่นคงอีกครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจบริการ

 1. ดัชนีธุรกิจสินค้าที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม กลับมาขยายตัวขึ้น ภาคเอกชนลดการประเมินสถานการณ์เชิงลบในอนาคตลง แม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันจะไม่ได้สวยหรูนัก ยอดการสั่งซื้อยังทยอยลดลงเรื่อย ๆ ไม่มีแนวโน้มที่จะมีการขยายกำลังการผลิตออกไปแต่อย่างใด
 2. ดัชนีธุรกิจบริการ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกครั้ง โดยเฉพาะกับการประเมินสถานการณ์ธุรกิจในปัจจุบัน การประเมินสถานการณ์ในอนาคตไม่มีการเปลี่ยนแปลง และยังคงมีความเห็นเชิงลบกับสถานการณ์การประกอบธุรกิจในอนาคตต่อไป
 3. ดัชนีการค้า เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน การประเมินสถานการณ์ในอนาคตกลับมาดีขึ้น แม้ว่าโดยเฉลี่ยจะยังอยู่ในเชิงลบก็ตาม อีกทั้งไม่ค่อยพอใจกับสถานการณ์ทางธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มผู้ค้าส่ง ในระหว่างที่กลุ่มผู้ค้าปลีกพอใจกับสถานการณ์ทางธุรกิจมากกว่า
 4. ดัชนีธุรกิจก่อสร้าง ปรับตัวเพิ่มขึ้นสามเดือนติดต่อ ซึ่งเหตุผลหลักมาจากการประเมินสถานการณ์ในอนาคตเชิงลบที่ลดลง แม้ว่าส่วนใหญ่จะยังไม่พอใจกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันอยู่ก็ตาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะมียอดการสั่งจองการก่อสร้างที่ลดลงนั้นเอง

 

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศไทยกับเยอรมนี : เยอรมนีเป็นคู่ค้าสำคัญลำดับที่ 17 ของประเทศไทย

เป้าหมายส่งออก
มูลค่าการค้ารวม (ล้าน USD)
มูลค่าการส่งออก (ล้าน USD)
มูลค่าการนำเข้า (ล้าน USD)
2023
2024
2023
2024
2023
2024
(ม.ค.-มี.ค.)
+/- (%)
(ม.ค.-มี.ค.)
+/- (%)
(ม.ค.-มี.ค.)
+/- (%)
10,651.05
2,550.69
-5.38
4,472.96
1,240.20
6.80
6,178.09
1,240.20
-14.59
ที่มา: tradereport.moc.go.th

สินค้าส่งออกของไทยไปตลาดเยอรมนีปี 2023 และ 2024 (หน่วย: ล้าน USD)

อันดับ
สินค้า
2023
 
2023
(ม.ค.-มี.ค.)
2024
(ม.ค.-มี.ค.)
+/- (%)
1
แผงวงจรไฟฟ้า
634.64
147.36
142.95
-2.99
2
อัญมณีและเครื่องประดับ
517.04
119.44
141.60
18.55
3
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
447.16
105.64
139.54
32.08
4
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
197.93
40.76
81.28
99.41
5
รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ
202.92
64.99
72.99
12.30
6
เครื่องรับวิทยุ โทรทัศน์ และส่วนประกอบ
152.13
37.44
56.32
50.42
7
ผลิตภัณฑ์ยาง
168.68
40.72
47.74
17.24
8
เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ
178.65
64.29
44.73
-30.42
9
ก๊อก วาวล์และส่วนประกอบ
87.60
28.13
28.92
2.82
10
อาหารสัตว์เลี้ยง
61.73
12.23
26.16
114.00
รวม 10 รายการ
2,648.48
661.01
782.24
18.34
其他
1,824.48
500.22
457.96
-8.45
มูลค่ารวม
4,472.96
1,161.23
1,240.20
6.80
ที่มา: tradereport.moc.go.th

สินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากเยอรมนีปี 2023 และ 2024 (หน่วย: ล้าน USD)

อันดับ
สินค้า
2023
 
2023
(ม.ค.-มี.ค.)
2024
(ม.ค.-มี.ค.)
+/- (%)
1
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
1,093.25
239.20
241.31
0.88
2
ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม
528.02
127.78
125.40
-1.87
3
เคมีภัณฑ์
492.50
140.01
120.48
-13.95
4
เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
569.31
144.29
114.11
-20.91
5
แผงวงจรไฟฟ้า
444.59
90.13
96.19
6.72
6
เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์
463.18
119.55
96.15
-19.58
7
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์
446.26
119.31
79.94
-33.00
8
เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ
248.39
75.46
56.32
-25.36
9
รถยนต์โดยสารและรถบรรทุก
145.79
18.42
41.83
127.04
10
รถยนต์นั่ง
176.44
37.81
27.35
-27.67
รวม 10 รายการ
4,607.74
1,111.97
999.08
-10.15
其他
1,570.35
422.45
311.41
-26.28
รวมทั้งสิ้น
6,178.09
1,534.42
1,310.49
-14.59
ที่มา: tradereport.moc.go.th

 

****************************************************

zh_CNChinese