นักท่องเที่ยวต่างชาติสร้างรายได้ให้บราซิล 800.6 พันล้านดอลลาร์สูงสุดเป็นประวัติการณ์

นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนบราซิลทำให้บราซิลมีรายได้จากการท่องเที่ยว 800.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในเดือนมกราคม 2024 ตามรายงานของธนาคารกลางบราซิล (BC) จํานวนนี้สูงที่สุดเท่าที่เคยบันทึกไว้และ สูงกว่ารายได้สะสมในปี 2014 ซึ่งเป็นปีที่ประเทศเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก 1.5%

การค้าการท่องเที่ยวทั้งหมดซึ่งกําลังเชื่อมโยงประเทศบราซิลกับโลกอีกครั้ง ในแง่เศรษฐกิจเดือนมกราคม

เป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมที่สุดสําหรับการท่องเที่ยวในบราซิล เนื่องจากฤดูร้อนซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยว ต่างชาติ โดยเฉพาะแสงแดดและชายหาด ในช่วงเวลาดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศ 956,737 คน อาร์เจนตินายังคงเป็นประเทศหลักที่นักท่องเที่ยวมายังบราซิล แม้ว่าจะมีการลดลง 19% ในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจที่กําลังเผชิญอยู่ มีนักท่องเที่ยวลดลง 110,310 คน เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม 2023 ชาวอาร์เจนตินา 562,446 คน เดินทางไปบราซิลเพื่อเพลิดเพลินกับฤดูร้อน และเทศกาลก่อนงานรื่นเริง

นักท่องเที่ยวรายใหญ่อันดับสอง คือ ปารากวัย ในเดือนมกราคม ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจํานวนการเข้าประเทศบราซิลเพิ่มขึ้น 19,454 คน จาก 84,884 คนในเดือนมกราคม 2023 เป็น 104,338 คนในปี 2024 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 22.9

อันดับที่สามเป็นนักท่องเที่ยวชิลีซึ่งมีเปอร์เซ็นต์การเติบโตสูงสุดเช่นกัน: 47.8% ประเทศแอนเดียนเป็นอันดับ 4 จากที่เคยมีนักท่องเที่ยว 52,217 คนไปยังบราซิลในเดือนแรกของปี 2023 เพิ่มเป็น 77,221 คน เพิ่มขึ้น 25,004 คนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

สหรัฐอเมริกามาเป็นอันดับห้า โดยมีจํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในเดือนมกราคมถึง 8.9% เพิ่มขึ้นจาก 47,651 คน ในเดือนมกราคมปีที่แล้วเป็น 51,919 คน ในปีนี้ เพิ่มขึ้น 4,268 คน สหรัฐอเมริกายังเป็น ประเทศเดียวที่ไม่ใช่ละตินอเมริกาในรายชื่อ10 ประเทศอันดับแรกที่มีนักท่องเที่ยวไปบราซิลมากที่สุด ในเดือนมกราคมปี 2024

กระทรวงการท่องเที่ยวบราซิลจะเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านการทํางานร่วมกับ Embratur บราซิลมีโอกาสสูงมากในการเพิ่มจํานวนชาวต่างชาติในบราซิลในปีนี้ โดยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นํา G20 บราซิลจะเริ่มเตรียมการสําหรับ COP30 และจะมีสํานักงาน WTO ในริโอเดจาเนโร โดยจะทํางานต่อไป เพื่อปรับปรุงภาพลักษณ์ของบราซิลในงานระดับนานาชาติที่สําคัญ และจะยังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 10 ล้านคนใน 4 ปี

บราซิลกําหนดแผนฉุกเฉินสําหรับวิกฤตเศรษฐกิจที่ประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ อาร์เจนตินาที่กําลังประสบ อยู่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023 Embratur ได้ปรับทิศทางการดําเนินการในสองทิศทาง: เพื่อส่งเสริมบราซิล เป็นทางเลือกแทนอาร์เจนตินา นักท่องเที่ยวที่มีกําลังซื้อสูง เนื่องจากราคาของดอลลาร์และยูโร และเสริมสร้างการส่งเสริมบราซิลในประเทศแถบละตินอเมริกาเพื่อชดเชยการลดลงของนักท่องเที่ยวอาร์เจนตินา

มาตรการชดเชยที่ช่วยรักษาระดับการเดินทางเข้ามาเที่ยวบราซิลของนักท่องเที่ยวต่างชาติในช่วงต้น ฤดูร้อนด้วยการนํากลยุทธ์มาเพื่อรักษาจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในบราซิลให้อยู่ในระดับที่เทียบเท่ากับ เดือนมกราคมปีที่แล้ว ซึ่งอาร์เจนตินายังคงเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวหลักไปยังบราซิล และในระยะสั้นทั่วทั้งทวีป โดยเน้นที่ชิลีและปารากวัย

โบลิเวียมีนักท่องเที่ยว 17,686 คนมายังบราซิลเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 4,396 คน และอยู่ในอันดับที่หก เปรูอยู่ในอันดับที่เจ็ดมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 2,194 คน และเอกวาดอร์ตามมาเป็นอันกับที่เจ็ดมีนักท่องเที่ยว 1,690 คนและเพิ่มขึ้น 78 คน นอกจากนี้ เวเนซุเอลาลงทะเบียนนักท่องเที่ยว 1,184 คน ในช่วง 31 วันแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 158 คน เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมของปีที่แล้ว ประเทศอื่นๆ รวมกันเพิ่มขึ้น 40,636 เพิ่มขึ้นจาก 167,639 เป็น 208,275 คน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างช่วงเวลา

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

การท่องเที่ยวถือเป็นสาขาที่สร้างรายได้ให้บราซิล โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนและช่วงที่มีเทศกาลคานิวัล โดยบราซิลูกจัดเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวแห่งปี 2024 โดยมีจุดขายด้านสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมุ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้กระจายรายได้สู่บราซิล สำหรับไทยมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งรายได้ของไทยเช่นกัน โดยภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวบราซิลนิยมและรู้จัก ทั้งด้านทะเลสวย อาหารและกีฬามวยไทย สามารถส่งเสริม soft power ของไทยได้อย่างต่อเนื่องและจุดแข็งของไทยที่มีศักยภาพ ส่วนใหญ่ชาวบราซิลจะใช้เวลาท่องเที่ยวไทยเป็นระยะเวลา 1 เดือนจึงเป็นโอกาสในการส่งเสริม soft power ของไทย

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซาเปาโล

zh_CNChinese