อินโดนีเซียและเวียดนามสนใจจัดหาเมล็ดกาแฟจากบราซิล

อินโดนีเซียและเวียดนามกําลังจัดหาเมล็ดกาแฟจากบราซิลเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของตลาดภายในประเทศ ซึ่งอินโดนีเซียและเวียดนามเป็นประเทศผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเผชิญต่อความท้าทายที่มากขึ้นในการตอบสนองต่อความอยากบริโภคคาเฟอีนในตลาดดังกล่าว

จากถนนในโฮจิมินห์ซิตี้ไปจนถึงร้านกาแฟในจาการ์ตา ผู้บริโภคพัฒนารสชาติกาแฟอย่างรวดเร็ว

และเปลี่ยนผู้ผลิตในเอเชียให้กลายเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ ในขณะที่เวียดนามและอินโดนีเซียยังคงครองตําแหน่ง ผู้ส่งสินค้ากาแฟรายใหญ่ แต่ประเทศดังกล่าวกำลังจัดหากาแฟจากมหาอํานาจด้านการเกษตรของบราซิล มากขึ้น เพื่อตอบสนองการบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยวัฒนธรรมร้านกาแฟที่เฟื่องฟูของอินโดนีเซียจะเน้น เครื่องดื่มที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น กาแฟผสมอะโวคาโดได้ดึงดูดผู้บริโภครายใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความนิยมที่เพิ่มขึ้นทั่วเอเชีย เนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคได้ส่งเสริมการบริโภคกาแฟทั้งอินโดนีเซีย และเวียดนาม ผู้ปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสต้ารายใหญ่นิยมนำไปชงเอสเปรสโซ และผลิตเครื่องดื่มกาแฟสําเร็จรูป

เพื่อการส่งออก ในขณะที่นําเข้ากาแฟเพื่อการบริโภคภายในประเทศ เมล็ดกาแฟที่มีราคาแพงกว่าของบราซิล เป็นปัจจัยตัวบ่งชี้ที่ดีว่าการนําเข้าจะดําเนินต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากสภาพอากาศที่รุนแรงและ ผลผลิตไม่เพียงพอในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตกาแฟทั่วโลก

ผู้ค้ากาแฟรายใหญ่ที่สุดของโลก Neumann Kaffee Gruppe เปิดสํานักงานนําเข้ากาแฟ ในอินโดนีเซียเนื่องจากคาดว่าความต้องการจะมีมากกว่าพืชผลของประเทศจะสามารถรับมือได้ในที่สุด

การบริโภคกาแฟของชาวอินโดนีเซียเติบโตขึ้นประมาณ 4% ต่อปีในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตามข้อมูลของสมาคมผู้ส่งออกในท้องถิ่น พบว่าสูงกว่าการเติบโตของอุปสงค์ทั่วโลกที่ 2.2% โดยองค์การกาแฟระหว่างประเทศคาดการณ์ไว้ในปีนี้ตามช่วงเวลาของการขึ้นและลงในยุคการระบาดใหญ่

การจัดส่งจากบราซิลไปยังอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่อันดับสี่ของโลกเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่า ในปีที่แล้ว ตามรายงานของ Cecafé “ศักยภาพในการเติบโตยังคงมีขนาดใหญ่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื่องจากการบริโภคต่อหัวต่ำกว่าในส่วนอื่นๆ ของโลก” เมื่อพฤติกรรมการดื่มกาแฟเฟื่องฟู การผลิตเมล็ดกาแฟ ของอินโดนีเซียส่วนใหญ่หยุดชะงัก ความต้องการอาจเกินผลผลิตภายในห้าถึง 8 ปีข้างหน้า โดย สมาคมผู้ส่งออกและอุตสาหกรรมกาแฟอินโดนีเซียกําลังพยายามช่วยเกษตรกรจัดการที่ดินของตน โดยพยายามเพิ่มผลผลิตให้สูงกว่าระดับปัจจุบันที่ 1.1 เมตริกตันต่อเฮกตาร์ พื้นที่ผลิตกาแฟพันธุ์เดียวกัน

ในบราซิลมีผลผลิตประมาณ 2.5 ตันต่อเฮกตาร์

ในขณะเดียวกัน การจัดส่งกาแฟจากบราซิลไปยังเวียดนามก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นมากกว่า 6 เท่าในช่วง 12 เดือนที่สิ้นสุดในเดือนมกราคม ศกนี้ Cecafé รายงานการนําเข้ากาแฟจากประเทศในอเมริกาใต้ กําลังให้บริการอุตสาหกรรมกาแฟสําเร็จรูปของเวียดนาม ทางบริษัทได้นําเข้าเมล็ดกาแฟเพื่อ เป็นไปตามสัญญาที่ลงนามและทํากาแฟคั่วร่วมกันซึ่ง บริษัท Vinh Hiep Co. เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับสองกล่าวว่า

สภาพอากาศกําลังช่วยนําเข้ากาแฟจากภูมิภาคมากขึ้น ปรากฏการณ์เอลนีโญได้นําความแห้งแล้งมาสู่เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ในฤดูกาลนี้ทําให้การผลิตในเวียดนามและอินโดนีเซียลดลงและทําให้ราคาในท้องถิ่นพุ่งสูงขึ้น

ปัจจุบันกาแฟเวียดนามซื้อขายในราคาพรีเมี่ยมมากกว่า 30 ดอลลาร์สําหรับเมล็ดกาแฟบราซิล ทําให้การซื้อในอเมริกาใต้น่าสนใจยิ่งขึ้น ในขณะที่เวียดนามเป็นผู้จัดหาโรบัสต้ารายใหญ่ที่สุด

ในโลกสภาพอากาศที่รุนแรงและผลกําไรต่ำเมื่อหลายปีก่อนที่ราคาจะพุ่งสูงขึ้น ในปีที่แล้งทําให้เกษตรกร บางรายเปลี่ยนไปใช้พืชชนิดอื่น ส่วนแบ่งตลาดโลกของประเทศค่อยๆ หดตัวลงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้น้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี 2008 บริษัทจัดการความเสี่ยง Hedgepoint Global Markets ประมาณการ

ว่าอุปทานกาแฟของทั้งเวียดนามและอินโดนีเซียจะฟื้นตัวลงบ้าง เนื่องจากราคาที่สูงขึ้นจะทําให้เกษตรกร มีรายได้สูงขึ้น และกระตุ้นให้เกษตรกรลงทุนในการขยายและปรับปรุงพืชผลกาแฟ ถึงกระนั้น ความท้าทายในระยะยาวยังคงมีอยู่ ทางเลือกใหญ่ที่จะเข้าสู่ตลาดควรเป็นบราซิล

ความเห็นและข้อเสนอแนะ

ประเทศผู้ผลิตกาแฟชั้นนําของโลก ได้แก่ บราซิล ส่งออกเมล็ดกาแฟเกือบ 42% ของโลก โดยบราซิลเป็นผู้นำการผลิตและส่งออกกาแฟอันดับ 1 ของโลกเป็นระยะเวลากว่า 150ปี ปี 2023 บราซิลส่งออกกาแฟมูลค่า 7,350 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมา ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์มีมูลค่าส่งออกกาแฟ 3,641 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และเยอรมนี มีมูลค่าส่งออกกาแฟ 3,498 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับกาแฟเวียดนามได้รับความนิยมในตลาดอินโดนีเซียทั้งนี้ สภาพภูมิอากาศที่แห้ง ส่งผลต่อผลผลิตกาแฟให้ลดลง จึงต้องหาแหล่งนำเข้าจากบราซิล แนวโน้มของตลาดในอุตสาหกรรมผงกาแฟบราซิลรวมถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับผลิตภัณฑ์กาแฟออร์แกนิกและกาแฟพิเศษ รวมถึงการมุ่งเน้นที่เพิ่มขึ้นในแนวทางปฏิบัติในการผลิตที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคมองหาผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีเอกลักษณ์และพรีเมียมมากขึ้น ขับเคลื่อนนวัตกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในตลาด สำหรับไทยนำเข้าเมล็ดกาแฟเขียวจากบราซิลด้วย

zh_CNChinese