ร้านค้าออนไลน์ยอดนิยมของผู้บริโภคแอฟริกาใต้

งานวิจัยของ MyBroadband ระบุว่า ร้านค้าออนไลน์ท้องถิ่น (local online store) และร้านค้าออนไลน์ต่างชาติ (International online store) ที่ผู้บริโภคแอฟริกาใต้ชื่นชอบที่สุด คือ Takealot และ Amazon ตามลำดับ

งานวิจัยดังกล่าวได้สำรวจผู้บริโภคแอฟริกาใต้มากกว่า 2,800 ราย เกี่ยวกับพฤติกรรมการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจ 68% ตอบว่า ซื้อสินค้าออนไลน์จากร้านค้าออนไลน์ท้องถิ่นเท่านั้น ส่วน 29% ตอบว่าซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ทั้งร้านท้องถิ่นและร้านต่างประเทศ  และที่เหลืออีก 3% ตอบว่าสั่งซื้อร้านค้าออนไลน์ต่างประเทศเท่านั้น

สำหรับร้านค้าออนไลน์ท้องถิ่น พบว่า Takealot ได้รับความนิยมมากที่สุ (คิดเป็น 62% ของจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ) เนื่องจากเหตุผลต่างๆ เช่น มีสินค้าหลากหลายชนิด ราคาแข่งขันได้ การให้บริการน่าเชื่อถือ การขนส่งรวดเร็ว การคืนสินค้ามีประสิทธิภาพ มีความสะดวก  สำหรับร้านค้าออนไลน์ท้องถิ่นยอดนิยมอันดับที่ 2 คือ Checker Sixty60 (ซุปเปอร์มาร์เก็ต Checker) รองลงมาคือ Pick n Pay Asap! (ซุปเปอร์มาร์เก็ต Pick n Pay) เนื่องจากทั้งสองร้านขนส่งรวดเร็ว สะดวกสำหรับผู้บริโภค

ร้านค้าออนไลน์ต่างชาติที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ Amazon คิดเป็น 51% ของผู้ตอบแบบสำรวจ รองลงมาคือ Shein และ Temu ตามลำดับ (ทั้งสองร้านเป็นร้านจากจีน) ทั้งนี้ Amazon ได้รับความนิยมเนื่องจากมีสินค้าหลายชนิด ง่ายในการสั่งซื้อ และราคาสมเหตุสมผล ในขณะที่ Shein และ Temu มีสินค้าหลายชนิดเช่นกัน แต่ยังขาดความน่าเชื่อถือ เมื่อเทียบกับ Amazon อนึ่ง ขณะนี้ Temu เพิ่งเข้าสู่ตลาดแอฟริกาใต้ จึงมีข้อเสนอพิเศษให้ยกเว้นค่าขนส่ง ซึ่งดึงดูดใจผู้บริโภคเป็นอย่างมาก

 

ความเห็นของ สคต. :  ข้อมูลจาก Statista.com คาดการณ์ว่า ปี 2567 อีคอมเมิร์ซของแอฟริกาใต้จะมีมูลค่า 5.88 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดว่าอัตราการขยายตัว ระหว่างปี 2567 – 2569 ประมาณ 10.28% ต่อปี ดังนั้น คาดว่าปี 2569 มูลค่าอีคอมเมิร์ซของแอฟริกาใต้ ประมาณ 9.59 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคในแอฟริกาใต้มีแนวโน้มสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน สินค้าไทยมีขายในร้านค้าออนไลน์ของแอฟริกาใต้ยังไม่มาก โดยสินค้าที่วางขาย อาทิ ข้าวนึ่ง ข้าวหอมมะลิ  ผงปรุงอาหาร เครื่องปรุงรส คู่มือการทำอาหารไทย สำหรับผู้ส่งออกสินค้าไทยที่ประสงค์จะส่งสินค้าไปที่ตลาดแอฟริกาใต้ สามารถเยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ยอดนิยมของแอฟริกาใต้ เพื่อสำรวจสินค้าไทยและสินค้าอื่น  ที่เกี่ยวข้อง สำหรับนำมาวางแผนกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาดแอฟริกาใต้ต่อไป

 

ที่มาข้อมูล : www.mybroadband.co.za

比勒陀利亚国际贸易促进办公室

e – mail : main@thaitradeofficesa.co.za

 

 

 

zh_CNChinese