Linfox ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์สัญชาติออสเตรเลีย มุ่งขยายธุรกิจใน สปป.ลาว

Linfox ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์สัญชาติออสเตรเลีย ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม the Prime Minister of Laos at the ASEAN-Australia Special Summit ณ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีออสเตรเลียและลาว เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุม โดยถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับกลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคตของ Linfox ในลาว ในฐานะบริษัทโลจิสติกส์ Third-Party เอกชนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิก ผลประโยชน์ทางธุรกิจของ Linfox ได้ขยายออกไปทั่วประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงลาว ซึ่งดำเนินธุรกิจขนส่งที่ซับซ้อนและมีคุณภาพสูงมาตั้งแต่ปี 2557 โดยนวัตกรรมและความมีประสิทธิภาพของ Linfox ได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลลาวในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและสร้างการเชื่อมโยงทางบกกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ซึ่งนายกรัฐมนตรีสอนไซ สีพันดอน ได้แสดงความขอบคุณต่อความสนใจของ Linfox ในการขยายการดำเนินงานในลาว และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการลงทุนดังกล่าวในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและวัตถุประสงค์การพัฒนาของประเทศ รวมถึงความท้าทายที่ผู้ประกอบการขนส่งในประเทศลาวต้องเผชิญ และยกย่องความสำเร็จของ Linfox ในการให้การฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะแก่แรงงานในท้องถิ่นของลาว โดยทาง Linfox ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลลาวและลูกค้าในท้องถิ่นเพื่อสำรวจโอกาสทางการลงทุน และช่วยสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่จำเป็นในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

 

นอกเหนือจากนี้ การประชุมยังได้กล่าวถึงประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน เช่น ความปลอดภัยทางถนน การปรับปรุงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งทางถนน และความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับบริษัทต่างชาติ ที่ดำเนินงานในลาว การดำเนินงานในลักษณะที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาพนักงาน และการปฏิบัติอย่างยุติธรรมสำหรับผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์

 

การประชุมระหว่าง Linfox และนายกรัฐมนตรีลาวนอกรอบการประชุมสุดยอดพิเศษออสเตรเลีย-อาเซียน ถือเป็นก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างออสเตรเลียและลาว โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืนในประเทศสมาชิกอาเซียน ขณะเดียวกันก็เน้นย้ำถึงบทบาทที่สำคัญของภาคเอกชนในการสนับสนุนวาระการพัฒนาของภูมิภาค

 

โดยในการประชุมสุดยอดพิเศษอาเซียน-ออสเตรเลีย ณ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2567 ลาวและออสเตรเลียได้ลงนามในข้อตกลงยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างออสเตรเลียและลาวให้เป็นหุ้นส่วนที่ครอบคลุม และขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีร่วมกันสำหรับอนาคต ได้แก่ ผู้คน การศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เศรษฐศาสตร์ การค้าและการลงทุน สภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน และการป้องกันและการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียจนถึงปี 2040 ระบุว่าการเกษตรและอาหาร ทรัพยากร และพลังงานสีเขียวเป็นโอกาสสำคัญสำหรับธุรกิจของออสเตรเลียในลาว

******************************************

ที่มา : Vientiane Times

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่าประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว

zh_CNChinese