ตลาดชาสมุนไพรเติบโตขึ้นอย่างมากในฝรั่งเศส ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

ในปัจจุบันชาสมุนไพรได้กลายมาเป็นคู่แข่งใหม่ของชาปกติ Mrs. Olivier Scala ประธานสมาพันธ์ชาและพืชชงดื่มแห่งฝรั่งเศส (STEPI) กล่าวว่าสัดส่วนการค้าด้านปริมาณของชาและพืชชงดื่มในตลาดฝรั่งเศสปัจจุบัน แบ่งเป็น ชา (Camellia sinensis) ร้อยละ 63 และพืชชงดื่มอื่น ๆ ร้อยละ 37 โดยสัดส่วนของพืชชงดื่มในตลาดเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เลยยังเป็นกลุ่มสินค้าที่กระตุ้นให้มูลค่าตลาดเติบโตขึ้น

ทั่วประเทศฝรั่งเศสมีบริษัทผู้แปรรูปและจำหน่ายชาและพืชชงดื่มรวม 23 บริษัท โดยมีผู้นำตลาด คือ Unilever (แบรนด์ Lipton และ Twinings & Co) และรองลงมาคือบริษัท SMEs ต่าง ๆ เช่น Pagès เป็นต้น) โดยทั้ง 23 บริษัทสร้างยอดการค้าได้ถึง 484.4 ล้านยูโรในปี 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 แม้ว่าปริมาณสินค้าที่จำหน่ายจะลดลงร้อยละ 3.8 ก็ตาม

ทั้งนี้ร้อยละ 30 ของสินค้าพืชชงดื่มที่มีจำหน่ายในท้องตลาดยังเป็นสินค้าออร์แกนิค และผู้บริโภคฝรั่งเศสในปัจจุบันมองว่าสินค้าพืชชงดื่มดีต่อสุขภาพ เนื่องจากในช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 มีผู้บริโภคจำนวนมากเริ่มหันมาบริโภคเครื่องดื่มจากพืชสมุนไพร เนื่องจากพืชสมุนไพรบางชนิดเช่น ไทม์ ลาเวนเดอร์ และโรสแมรี่ ช่วยแก้อักแสบและรักษาอาการที่เกิดจากโรค Covid-19 ได้

พฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันก็ช่วยส่งเสริมให้มีโอกาสบริโภคเครื่องดื่มในกลุ่มดังกล่าวมากขึ้น เช่น การทำงานทางไกลจากบ้านที่เปิดโอกาสให้มีเวลาชงเครื่องดื่มร้อนมากขึ้น ความนิยมในการพกกระติกน้ำ การหาเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อทดแทนเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงต่าง ๆ เช่น น้ำผลไม้ และโซดา เป็นต้น

ผู้บริโภคสินค้าในกลุ่มนี้ก็มีอายุเฉลี่ยน้อยลงจากเดิม เนื่องจากผู้ผลิตเริ่มนำเสนอสินค้าในบรรจุภัณฑ์ที่มีความดึงดูดมากขึ้น พร้อมกับนำเสนอสินค้าที่มีลูกเล่น โดยนำสมุนไพรและผลไม้แห้ง (เช่น สับปะรด มะพร้าว เบอร์รี่) ตลอดจนเครื่องเทศ (เช่น อบเชย ขมิ้น) มาผสมเป็นสูตรต่าง ๆ

 ความคิดเห็น สคต.

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตสมุนไพรชนิดต่าง ๆ ที่น่าจะตอบรับกับแนวโน้มตลาดดังกล่าวได้เป็นอย่างดี แต่ทั้งนี้จะต้องใส่ใจกับรายละเอียดต่าง ๆ ในการผลิตตั้งแต่การเพาะปลูก การควบคุมโรค การใช้ยาปราบศัตรูพืช สารตกค้าง ตลอดจนกระบวนการการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การคิดค้นสูตรต่าง ๆ ใหม่ ๆ เพื่อให้ดึงดูดลูกค้าที่มีอายุน้อยลง

ที่มาของข่าว

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์ Les Echos

https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/la-grande-revanche-de-la-tisane-et-des-infusions-2076197

zh_CNChinese