แอฟริกาใต้เรียกคืนเนยถั่วบางแบรนด์ เหตุพบอะฟลาท็อกซินเกินมาตรฐาน

แอฟริกาใต้เรียกคืนเนยถั่วบางแบรนด์ เหตุพบอะฟลาท็อกซินเกินมาตรฐาน

คณะกรรมการผู้บริโภคแห่งชาติ (The National Consumer Commission :NCC) ของประเทศแอฟริกาใต้ ได้ออกประกาศเมื่อเร็วๆนี้ว่า หากผู้บริโภคครอบครองเนยถั่วแบรนด์ต่างๆ ที่ผลิตโดย House of Natural Butters ดังรายการต่อไปนี้ ให้นำสินค้าไปคืนที่จุดซื้อ

  • แบรนด์ Dis-Chem’s Lifestyle: Smooth and Crunchy ขนาด 400 กรัม และ 800 กรัม
  • แบรนด์ Wazoogles Superfoods : ทุกขนาด ทั้งแต่ 32 กรัม ถึง 20 กิโลกรัม
  • แบรนด์ No Name 1kg smooth and
  • แบรนด์ Eden All Natural.

เนื่องจากเนยถั่วแบรนด์ดังกล่าว ได้ตรวจพบ อะฟลาท็อกซิน(Aflatoxin)สูงกว่าปริมาณที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ อะฟลาท็อกซิน(สารพิษที่เกิดจากเชื้อรา)ปริมาณสูงอาจนำไปสู่ภาวะแซกซ้อนทางสุขภาพและทำให้เกิดอาการต่างๆ อาทิ  คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ขณะนี้ผู้ผลิตสินค้าแบรนด์ดังกล่าวอยู่ระหว่างเรียกคืนสินค้า

คุณ Thezi Mabuza รักษาการประธานคณะกรรมการผู้บริโภคแห่งชาติ เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ระบุว่า สินค้าที่มีความเสี่ยงจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคสามารถถูกเรียกคืนได้ ดังนั้น ขอให้ผู้บริโภคที่มีเนยถั่วแบรนด์ข้างต้นในครอบครอง ดำเนินการคืนสินค้าและขอรับเงินคืนที่จุดซื้อได้ โดยไม่ต้องมีหลักฐานการซื้อ

อนึ่ง ขณะนี้ ผู้ผลิตเนยถั่วแบรนด์อื่น อาทิ Black Cat, Yum Yum, Selati sugar, Ritebrand, Pot O’Gold, Ubrand, Checkers, Spar, Woolworths, Simple Truth, OK ได้ออกมาเปิดเผยว่า สินค้าเนยถั่วของแบรนด์มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยจากสารอะฟลาท็อกซิน

            ความเห็นของ สคต. : เนยถั่วเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมในแอฟริกาใต้ เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการและราคาไม่สูง การเรียกคืนเนยถั่วบางแบรนด์เนื่องจากมีสารอะฟลาท็อกซินเกินมาตรฐาน ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคแอฟริกาใต้ในวงกว้าง ดังนั้น ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกอาหารไทยไปแอฟริกาจำเป็นต้องคุมเข้มกระบวนการผลิตอาหารอย่างปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรฐานของแอฟริกาใต้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นใจให้กับผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย ร้านค้า/ซุปเปอร์มาร์เก็ตและผู้บริโภค

ที่มาข่าว www.SAnews.gov.za และ www.news24.com

เครดิตภาพ www.dailymaverick.co.za

ประมวลโดย สคต. ณ กรุงพริทอเรีย

e-Mail: main@thaitradeofficesa.co.za

กุมภาพันธ์ 2567

zh_CNChinese