อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของเวียดนามคาดว่าจะฟื้นตัวในปี 2567

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในเวียดนามคาดว่าจะฟื้นตัวในปี 2567 เนื่องจากความพยายามของรัฐบาลเวียดนามในการเร่งการลงทุนของภาครัฐและการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งที่สำคัญ รวมถึงการอนุมัติโครงสร้างพื้นฐาน
ทางอุตสาหกรรมต่างๆ และโครงการในเมืองจำนวนมากอีกด้วย

ผู้ผลิตปูนซีเมนต์ของเวียดนามก็มีความพยายามที่จะขยายตลาดสินค้าโดยการส่งออกไปยังหลายประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และแอฟริกา เพื่อลดการพึ่งพาตลาดจีน เนื่องจากการส่งออกไปยังจีนอยู่ในระดับที่ต่ำโดยลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ การส่งออกปูนซีเมนต์และปูนเม็ดของเวียดนามยังเผชิญกับการแข่งขันจากคู่แข่ง เช่น ฟิลิปปินส์และบังคลาเทศ

สมาคมปูนซีเมนต์เวียดนาม (Vietnam Concrete Association: VCA) กล่าวว่า บางประเทศที่นำเข้าปูนซีเมนต์และปูนเม็ดของเวียดนามยังมีการดำเนินนโยบายต่างๆเพื่อปกป้องการผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศและใช้มาตรการกีดกันทางการค้า เช่น ฟิลิปปินส์ ที่เป็นตลาดนำเข้าสำคัญของเวียดนาม แต่ฟิลิปปินส์ยังคงเรียกเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับปูนซีเมนต์เวียดนามชั่วคราว ในปี 2566 ฟิลิปปินส์ยังคงเป็นผู้นำเข้าปูนซีเมนต์และปูนเม็ดของเวียดนามรายใหญ่ที่สุด โดยคิดเป็นสัดวส่วนร้อยละ 27 ของมูลค่าการส่งออกของเวียดนาม ตามมาด้วยบังคลาเทศคิดเป็นร้อยละ 17 และมาเลเซียร้อยละ 5.2 นอกจากนี้ ยุโรปคงยังเป็นตลาดที่มีมาตรฐานสินค้าสูงที่มีการใช้ภาษีคาร์บอนกับสินค้านำเข้าทำให้ส่งผลต่อผู้ประกอบเวียดนาม โดยปัจจุบันเวียดนามเป็นคู่ค้ารายใหญ่อันดับที่ 11 ในแง่ของการนำเข้าสินค้าไปยังยุโรป ดังนั้นหลักหลายสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆของเวียดนามจำนวนมากที่ส่งออกไปยังยุโรปได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้ ได้แก่ 4 รายการหลัก เหล็กและเหล็กกล้า อลูมิเนียม ปูนซีเมนต์ และเคมีภัณฑ์ แต่ยุโรปยังเป็นตลาดศักยภาพที่สูง ดังนั้นสมาคมปูนซีเมนต์เวียดนาม (VCA) จึงแนะนำให้ผู้ประกอบการผลักดันกิจกรรมส่งเสริมการค้าเพื่อเข้าถึงโอกาสในการส่งออกไปยังยุโรปหรือส่งออกตลาดอื่นๆของโลกมากขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการปูนซีเมนต์จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินมาตรการเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การรักษาสิ่งแวดล้อมที่สูงขึ้นในตลาดต่างประเทศ ผู้ประกอบการปูนซีเมนต์ต่างๆ ขอให้หน่วยงานภาครัฐของเวียดนามมีนโยบายช่วยเหลือและสนับสนุนที่สอดคล้องกับการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมนี้

(จาก https://en.vietnamplus.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

สถิติจากกรมศุลกากรเวียดนาม พบว่า ในปี 2566 ภาคอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เวียดนามส่งออกมากกว่า 31.3 ล้านตันลดลงร้อยละ 4.3 และมีมูลค่ากว่า 1.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับปี 2565 ในปี 2566 ภาคอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เวียดนามประสบปัญหา เนื่องจากทั้งการบริโภคในประเทศและการส่งออกอยู่ในระดับที่ต่ำ อย่างไรก็ตาม
จากการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในปี 2567 ของบริษัทหลักทรัพย์ SSI Securities Corporation เชื่อว่ความต้องการปูนซีเมนต์จะฟื้นตัวในไม่ช้า โดยสินค้าคงคลังจะถึงจุดต่ำสุดในไตรมาสแรกของปี 2567 และจะค่อยๆ ฟื้นตัวในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าของปี 2567 จากการเร่งดำเนินโครงการลงทุนในภาครัฐขนาดใหญ่ เช่น สนามบิน Long Thanh (จังหวัดด่งนาย) และโครงการทางด่วนในภาคกลางและภาคใต้ และโครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมากจากการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ในปี 2565 ไทยส่งออกปูนซีเมนต์ไปยังเวียดนาม 22.3 ล้านตันแต่ในปี 2566 ไทยได้ส่งแค่ 5.8 ล้านตัน
(ร้อยละ -73.9) เนื่องกจากภาคอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เวียดนามประสบปัญหาในปี 2566 จากการคาดการณ์การฟื้นตัวของตลาดปูนซีเมนต์ของเวียดนามจะเปิดโอกาสอีกครั้งสำหรับผู้ประกอบการไทยในการส่งเสริมการส่งออกสินค้าปูนซีเมนต์รวมถึงสินค้าวัสดุก่อสร้างอื่นๆ มายังเวียดนาม

 

zh_CNChinese