ธุรกิจขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นจับตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง

ธุรกิจขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นจับตลาดสินค้าสำหรับสัตว์เลี้ยง ตามกระแสการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ผลประกอบการในปี 2566 ของบริษัท Unicharm Corp. ผู้ผลิตสินค้า Sanitary Goods รายสำคัญของญี่ปุ่น ขยายตัวร้อยละ 27 เป็นผลจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง ภายใต้การดำเนินงานของ Unicharm PetCare Corp. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ มีมูลค่าการจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 คิดเป็นมูลค่ากว่า 64,900 ล้านเยน โดยสินค้าหลักๆ ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในตลาดญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และอาเซียน ประกอบด้วย อาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (อัตราการขยายตัวสูงสุด) และของใช้ในการอาบน้ำ/ทำความสะอาด (toiletry products)

กลยุทธ์หลักของบริษัทฯ คือ การขยายเจาะตลาดใหม่ๆ โดยเน้นสินค้าพรีเมี่ยม รักษาส่วนแบ่งตลาด และพัฒนาสินค้าและบริการให้ครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่สุขอนามัย โภชนาการ และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่ได้มองว่าเป็นเพียงสัตว์เลี้ยง หากแต่เป็นสมาชิกของครอบครัว โดยในส่วนของผลิตภัณฑ์อาหาร เน้นขยายไลน์สินค้าเฉพาะ อาทิ ตามสายพันธุ์ ความต้องการพิเศษ (โรค สุขภาพ) และอายุ (มุ่งเจาะกลุ่มอายุ 15 ปีขึ้นไป)

ทั้งนี้ เป้าหมายธุรกิจระยะกลางของบริษัทฯ คือ “Kyo-sei Life Vision 2030” ที่มุ่งเน้นการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของผู้คน การรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน รวมถึงการสร้างสังคมแห่งความสมดุลระหว่างคนและสัตว์เลี้ยงในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างยาวนาน และมีความสุข

ที่มา : https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC304X70Q4A130C2000000

https://www.petfoodindustry.com/pet-food-market

zh_CNChinese