การลงทุนในภาควัสดุก่อสร้างของซาอุดีอาระเบียในปี 2023 สูงถึง 89.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรธรณี ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมและเหมืองแร่แห่งชาติซาอุดีอาระเบีย รายงาน ภาควัสดุก่อสร้างของซาอุดีอาระเบียเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปริมาณการลงทุนในปี 2023 มีมูลค่าราว 336 พันล้านรียัล (89.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.9 จากปี 2022

โดยในปี 2023 มีจำนวนโรงงานวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 เป็น 2,065 แห่ง นอกจากนี้มีการออกใบอนุญาตใหม่กว่า 183 ใบ ในปีดังกล่าว เพิ่มขึ้นจาก 132 ใบในปี 2022 จำนวนพนักงานในภาควัสดุก่อสร้างมีจำนวนถึง 144,745 คนภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2023

การเพิ่มขึ้นของภาคส่วนนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความกระตือรือร้นของซาอุดีอาระเบียในการกระจายเศรษฐกิจของประเทศให้มีความหลากหลายไม่ใช่แค่การพึ่งพาเศรษฐกิจจากน้ำมันเพียงอย่างเดียว โดยมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว ความบันเทิง เทคโนโลยี และพลังงานหมุนเวียน ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เหล่านี้

zh_CNChinese