“พาณิชย์ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ดันกระแสอาหารไทยในญี่ปุ่น” 

                    นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์หา Influencer ที่มีชื่อเสียงและมีผู้ติดตามมาก เพื่อใช้เป็นช่องทางให้ผู้ซื้อในต่างประเทศรู้จักสินค้าไทยมากขึ้น อีกทั้งยังมีนโยบายให้ชูสัญลักษณ์ Thai SELECT ได้มีการยกระดับการทูตพาณิชย์เชิงอาหารเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางด้านอาหารไทยระหว่างประเทศ โดยมีการมอบสัญลักษณ์ Thai SELECT เพื่อการันตีคุณภาพอาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นจุดขายด้านซอฟต์พาวเวอร์และความเป็นไทยผ่านอาหารไทย โดยจะได้ดึงอินฟลูเอนเซอร์ นักเตะซูเปอร์สตาร์ “เจ ชนาธิป สรงกระสินธ์” นักกีฬาฟุตบอลชาวไทยที่มีประสบการณ์เคยสังกัดสโมสรกีฬาฟุตบอลมีชื่อดังของญี่ปุ่นและใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนานถึง 7 ปี และมีผู้ติดตามผ่านสื่อโซเชี่ยลมีเดียกว่า 4 ล้านราย และ“พาณิชย์ใช้ซอฟต์พาวเวอร์ดันกระแสอาหารไทยในญี่ปุ่น” รายการ “กินอยู่ดี” ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 8 แสนราย ด้วยเห็นว่าทั้งสองเป็นผู้มีชื่อเสียง มีกลุ่มบุคคลที่มีแฟนคลับ มีกระแสความนิยมยอดผู้ติดตามในสื่อโซเซียลของกลุ่มคนญี่ปุ่นและคนไทยอย่างล้นหลาม และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคที่จะเลือกใช้หรือบริโภคสินค้า พร้อมจะสนับสนุนเผยแพร่วัฒนธรรมทางด้านอาหาร และประชาสัมพันธ์คุณภาพอาหารไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นพลังบวกจุดขายด้านซอฟต์พาวเวอร์ผ่านร้านอาหารไทยและสินค้าไทย
                               โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งในขณะนั้นมีจำนวนร้านอาหารไทยทั่วโลกประมาณ 5,000 ร้าน มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญในข้อกำหนดของร้านอาหารไทยที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จะต้องใช้ข้าวไทย มีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของรายการอาหารทั้งหมดที่ร้านอาหารให้บริการ ใช้วัตถุดิบไทย มีรสชาติอาหารมาตรฐานไทยแท้ ถูกสุขอนามัย มีบริการที่ดี และตกแต่งร้านด้วยบรรยากาศที่สื่อถึงความเป็นไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการตระหนักรับรู้ต่ออาหารไทย สร้างกระแสแรงจูงใจให้มีความต้องการอาหาร สินค้าอาหารรวมถึงสินค้าและบริการของไทยอย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันได้ประเภทของร้านอาหารไทยที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1. Thai SELECT Signature หมายถึง ร้านอาหารไทยคุณภาพยอดเยี่ยม มีการตกแต่งแบบไทย หรือแบบร่วมสมัย การบริการเป็นเลิศ มีความโดดเด่นในภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาหารไทย และผู้บริโภคมีความภูมิใจในการใช้บริการ
2.Thai SELECT Classic หมายถึง ร้านอาหารไทยคุณภาพเยี่ยม และผู้บริโภคมีความคุ้มค่าต่อการใช้บริการ
3. Thai SELECT Casual หมายถึงร้านอาหารไทยคุณภาพดี อาจเป็นร้านที่มีขนาดเล็ก และหรือมีความเรียบง่าย เช่น ร้าน  Fast Food ร้านใน Food Court หรือไม่มีที่นั่งในร้าน เช่น Food Truck รวมถึงแนว Street Food เป็นต้น
บทวิเคราะห์ (ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย)
ตราสัญลักษณ์ Thai SELECT เป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารไทยอย่างหนึ่ง เพื่อการันตีคุณภาพอาหารไทยรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ทั้งในและต่างประเทศที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดให้รับรู้ความเป็นไทยผ่านตราสัญลักษณ์คุณภาพ Thai SELECT ผลักดันให้เป็นที่รู้จักมักคุ้นของชาวต่างชาติทั่วโลก สอดรับกับสถานการณ์ร่วมสมัยและสภาพเศรษฐกิจและสังคมพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และเชิญชวนให้เกิดกระแสการบริโภคอาหารและสินค้าไทยในเวทีโลก ทำให้มีความต้องการบริโภคข้าวจากประเทศไทย เนื้อไก่สดเนื้อสัตว์ทะเลแช่เย็นแช่แข็ง และส่งออกสินค้าเครื่องปรุง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบมากยิ่งขึ้น
ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต.
จากนโยบายรัฐบาลส่งเสริมผลักดันซอฟท์พาวเวอร์ไทยไปทั่วโลก สคต. กรุงโตเกียว ได้เล็งเห็นโอกาสในการสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารไทยและผู้นำเข้าสินค้าไทยในญี่ปุ่น มีการพัฒนาธุรกิจของตน ในการสร้างกระแสไวรัลวิดีโอ, สื่อสังคมออนไลน์, ทำการตลาดแบบไวรัล เผยแพร่และกระจายเป็นแรงกระตุ้น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อทำให้แบรนด์หรือธุรกิจของจนเป็นที่รู้จักมากขึ้นส่งผลให้กำลังซื้อในประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นและเพิ่มโอกาสในการนำเข้าสินค้าไทยไปญี่ปุ่นมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคให้สูงมากขึ้น
*******************************************************************
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์ฉบับที่ 16 วันที่ 13 มกราคม 2567 – 19 มกราคม 2567
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
zh_CNChinese