ยอดขายรถยนต์ใหม่ออสเตรเลียปี 66 ทำสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์

สภาอุตสาหกรรมยานยนต์ออสเตรเลียเปิดเผย ยอดขายรถยนต์ใหม่ออสเตรเลียปี 2566 ที่ผ่านมา มีจำนวน 1,216,780 คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 เมื่อเทียบกับปี 2565) ทำสถิติยอดขายสูงสุดในประวัติศาสตร์ยานยนต์ออสเตรเลียและทำสถิติยอดขายมากกว่า 1 ล้านคัน 15 ปีติดต่อกัน เป็นผลจากอุปสงค์ในตลาดออสเตรเลียหลังวิกฤต COVID-19 ที่มีสูงกว่าอุปทานในประเทศ อีกทั้งปัญหาในระบบห่วงโซ่การผลิตและการขนส่งที่ได้คลี่คลายลง ทำให้ระยะเวลาการรอรับรถยนต์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ยอดขายส่วนใหญ่เป็นยอดขายรถยนต์ SUV และ รถกระบะซึ่งมีสัดส่วนรวมกันร้อยละ 78.4 (มียี่ห้อ Toyota และ Ford เป็นรถยนต์ยอดนิยมในตลาด) รถยนต์ที่จำหน่ายในตลาดส่วนใหญ่เป็นรถยนต์นำเข้าจากญี่ปุ่นมากที่สุด (จำนวน 345,071 คัน) รองลงมาคือ ไทย (จำนวน 264,253 คัน) จีน (จำนวน 193,433 คัน) เกาหลีใต้ (จำนวน 161,614 คัน) และเยอรมนี (จำนวน 56,850 คัน) เป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานดีเซล จำนวน 379,512 คัน รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานเบนซิลจำนวน 588,222 คันและรถยนต์พลังงานสะอาดจำนวน 196,868 คัน (เป็นยอดขายรถไฟฟ้า รถยนต์ประเภท Plug-in hybrid รถยนต์ Hybridและรถยนต์ Hydrogen) ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 16.2 ของยอดขายรถยนต์ใหม่ในออสเตรเลียทั้งหมด และในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่รถยนต์พลังงานสะอาดผู้บริโภคออสเตรเลียนิยมเลือกซื้อรถยนต์ Hybrid มากที่สุด (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบรนด์ Toyota) จนกว่าอุปสรรคในการใช้รถไฟฟ้าในออสเตรเลียจะดีขึ้น เช่น ราคาที่สูงเกินกำลังซื้อ ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น สถานีชาร์จพลังงานที่ยังไม่ครอบคลุมและราคาค่าพลังงานที่สูงในช่วงภาวะเงินเฟ้อ

นอกจากยอดขายรถยนต์ใหม่ออสเตรเลียปี 2566 จะทำสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์แล้ว ปี 2566 ยังเป็นปีแรกที่รถยนต์ Ford Ranger มียอดขายนำหน้า Toyota Hi-Lux (มีสถิติยอดขายสูงสุดมาตลอด 7 ปี) อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Toyota Hi-Lux จะเสียแชมป์ (ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากบริษัทประสบปัญหาในภาคการผลิตและการขนส่งในช่วงครึ่งปีแรก ทำให้ระยะเวลาการรับรถของรถยนต์ Toyota ยาวนานกว่าปกติ โดยเฉพาะ Toyota RAV4 Hybrid มีต้องรอนานถึง 2-3 ปี) แต่แบรนด์ Toyota ยังครองตำแหน่งผู้นำตลาดรถยนต์มาตลอด 21 ปี

 

ปี 2566 รถยนต์ Ford Ranger เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุด รองลงมาคือ Toyota Hi-Lux, Isuzu Ute D-Max, Toyota RAV4, และ MG ZS ตามลำดับ นอกจากนี้ ยอดขายรถเก๋งยังไม่ติด 10 อันดับรถยนต์ที่มียอดขายสูงสุดในตลาดออสเตรเลียเป็นครั้งแรกอีกด้วย

ปี 2566 ยอดขายรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ในออสเตรเลียมีจำนวน 80,217 คัน (คิดเป็นร้อยละ 7.2 ของยอดขายรถยนต์ใหม่ออสเตรเลีย) เป็นยอดขายรถยนต์ Tesla มากที่สุดมีจำนวน 46,116 คัน (ขยายตัวร้อยละ 135.4) ส่วนใหญ่เป็นยอดขายรถยนต์ Tesla Model Y (SUV) มีจำนวน 28,769 คัน

ปี 2567 ตลาดรถยนต์ออสเตรเลียยังต้องเผชิญกับภาวะความกดดันด้านค่าครองชีพและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นจากภาวะเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าส่งสัญญานบวกต่อการเปลี่ยนผ่านจากรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงไปสู่รถยนต์พลังงานสะอาด และเพื่อตอบสนองนโยบายแก้ไขปัญหาโลกร้อน โดยการลดการปล่อยมลพิษในอากาศให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2593 สภาอุตสาหกรรมยานยนต์ออสเตรเลียจะเร่งผลักดันรัฐบาลในการกำหนดใช้ Fuel Efficiency Standard กับรถยนต์ในประเทศต่อไป

zh_CNChinese